Perayaan Ekaristi: 15 - 16 Desember 2012

 


HARI MINGGU ADVEN III - Th. CSABTU-MINGGU, 15-16 Desember 2012

PA. Selamat pagi/siang/sore Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi Hari Minggu Adven III marilah mengawalinya dengan mendoakan 'Doa Novena Natal' 

P/L. Marilah kita berdoa bersama:

P/L+U. (+) Bapa surgawi, kami bersyukur kepada-Mu atas masa Adven ini. Bersama seluruh Gereja kami mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus, Putra-Mu, yang lahir dari Santa Perawan Maria, wanita yang terberkati dan penuh rahmat. Yesus adalah Anak Allah Yang Mahatinggi, yang kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan; Ia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa; Ia yang datang dan tinggal di antara manusia untuk menjadi Tuhan dan Penyelamat; Surya Pagi dan Cahaya bagi dunia yang kian meredup dalam kegelapan dan bayangan maut, dunia yang tidak pernah sepi dari berbagai dimensi persoalan hidup manusia.

Bapa surgawi, mampukanlah kami untuk menyambut dan menerima Yesus, Putra-Mu dengan iman yang teguh di tengah umat manusia yang kian apatis, dengan harapan yang tak pernah pudar di tengah umat manusia yang kian berputus asa, stres dan depresi, dan dengan kasih yang besar di tengah umat manusia yang kian tak manusiawi terhadap sesama yang tercipta secitra dengan-Mu.

Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dan bersihkan hati dan jiwa kami dari segala dosa agar kami dapat merayakan Natal dengan hati penuh sukacita dan damai; di tengah dunia yang suram dan penuh dengan kekerasan serta kejahatan, kami dan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dapat menjadi tanda pengharapan dan damai di bumi, khususnya di tengah keluarga. Maranatha! Datanglah, Tuhan Yesus! Amin. Salam Maria ... (3x) Kemuliaan .... Santa Maria, Ratu para pengaku iman: doakanlah kami! Amin. (+)

PA. Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik marilah membuka hati dan pikiran kita dengan memuji dan memuliakan Allah Bapa pada kesempatan yang indah ini, dengan mempersiapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 445.

RITUS PEMBUKA

(umat berdiri) 


LAGU PEMBUKA (PS 445)

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR
    
SERUAN TOBAT (MISA RAYA II - PS 349)


I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati, yang dinanti-nantikan umat manusia.
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkaulah penyembuh jiwa raga, yang dirindukan umat manusia.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.
I. Engkaulah juga pembawa keselamatan kekal, yang diharapkan oleh umat manusia.
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

(umat tetap berdiri) 

TANPA KEMULIAAN

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I.   Allah Bapa yang kekal, Engkau menyediakan sukacita bagi dunia dan menghendaki agar orang-orang tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu bila kami mendengarkan sabda-Mu dan utuslah kepada kami Duta kasih setia-Mu dalam diri Yesus, Saudara kami, sumber harapan semua orang. Dialah Tuhan, Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

(umat duduk) 

LITURGI SABDA

BACAAN I (Zef 3:14-18a)

"Tuhan Allah bersorak gembira karena engkau."

L. Pembacaan dari Nubuat Zefanya:

    Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bergembiralah, hai Israel! Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai puteri Yerusalem! Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada ditengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak-gembira karena engkau seperti pada pertemuan raya.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 836)
Reff: Segala bangsa bertepuk tanganlah berpekiklah untuk Allah raja semesta
Mazmur:
1. Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. (Mzm 12:2-3)
2. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur." (Mzm 12:4bcd)
3. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi! Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu.
     
BACAAN II  (Flp 4:4-7)

"Tuhan sudah dekat."

L.  Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi:

 Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Janganlah kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

(umat berdiri) 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956)
Refren. Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Ayat.  Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana.

BACAAN INJIL (Luk 3: 10-18)

"Apa yang harus kami perbuat?"

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan!" Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu!" Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes bekata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangan-Nya: Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung-Nya. Tetapi debu jerami akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

(umat duduk) 

HOMILI

(umat berdiri)

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I.  Allah Bapa yang Mahabaik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus, Putra-Mu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami:

L. Bagi Gereja dan para pejabat di dalamnya: Semoga Bapa mendampingi Gereja-Nya dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon: 
U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat: Semoga Bapa memberkati para penanggung jawab dalam masyarakat agar mereka dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang: Semoga Bapa menerangi mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahaya-Nya sehingga sanggup dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi kita di sini: Semoga Bapa, membimbing akan tugas panggilan kita, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I. Allah Bapa yang Mahabaik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis kami pun perlu pertobatan. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami agar mampu menghampakan diri seperti Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.
U. Amin.

(umat duduk) 

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 449) 


(umat berdiri)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang Mahakudus, berilah kami kegembiraan berkat roti dan anggur ini. Bangkitkanlah semangat kami berkat Roh Kudus, dan limpahilah kami rasa syukur karena Kauperhatikan dalam mengenangkan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI  
       
KUDUS (PS 391)  
  
    Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
    Allah segala kuasa
    Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
    Terpujilah Engkau di surga.
    Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan
    Terpujilah Engkau di surga.

(umat berlutut/berdiri)

DOA SYUKUR AGUNG III


C. KOMUNI

(umat berdiri)
BAPA KAMI (PS 404)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

I.  "Bersukacitalah dalam Tuhan! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!," demikianlah seruan Santo Paulus. Mengingat seruan itu maka marilah kita berdoa kepada Kristus, pokok damai dan keselamatan kita: Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu de-ngan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.

(umat berlutut/berdiri)

ANAK DOMBA ALLAH (PS 412)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI
(umat duduk)

SAAT HENING

 

(umat berdiri)
DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I.  Allah Bapa kami yang maharahim, dengarkanlah seruan umat manusia kepada-Mu dan pancarkanlah cahaya-Mu kepada kami. Berilah dunia harapan akan perdamaian dan buatlah iman kami berdaya guna dalam kesetiaan dan cinta kasih terhadap sesama demi Dia, yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan, Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

RITUS PENUTUP

(umat duduk)
PENGUMUMAN

(umat berlutut/berdiri)
BERKAT
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Nya.
U. Amin.
I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati.
U. Amin.
I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci.
U. Amin.
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Amin.

PERARAKAN KELUAR (PS 450)***