Perayaan Ekaristi: 1 - 2 Desember 2012

  


HARI MINGGU ADVEN I - Th. CSABTU-MINGGU, 1 -2 Desember 2012

PA. Selamat pagi/siang/sore Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi Hari Minggu Adven I marilah mengawalinya dengan mendoakan 'Doa Masa Adven' dari Puji Syukur no. 86

P/L. Marilah kita berdoa bersama:

P/L+U. Ya Allah, Bapa yang mahakudus kami bersyukur ke hadirat-Mu karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juruselamat yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangan-Nya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh Perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah, dan menyelamatkan yang berdosa.
Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau, dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa, untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan.
 Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami Kauperkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

PA. Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik marilah membuka hati dan pikiran kita dengan memuji dan memuliakan Allah Bapa pada kesempatan yang indah ini, dengan mempersiapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 444.

RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 444)
Ulangan:  Kepada-Mu, ya Tuhan, kuangkat s'luruh jiwaku. Kepada-Mu kupercaya, abadi cinta-Mu. 
Ayat.
1. Yang menantikan Engkau tak akan dipermalukan, tetapi 'kan malulah yang mengkhianati-Mu.
2.  Ajarkanlah jalan-Mu, tunjukkan lorong-lorong-Mu, dan bimbinglah langkahku di jalan-Mu yang kudus.
3.  Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingat rahmat, kasih-Mu, kunanti-nanti Engkau.

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR

DOA PEMBERKATAN KORONA ADVEN
I. Terpujilah Engkau, ya Allah, pencipta segala sesuatu.
U. Terpujilah Engkau selama-lamanya.

I. Dalam diri Putera-Mu, yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati, dan memulihkan hidup kami
U. Terpujilah Engkau selama-lamanya.

I. Engkau mengutus Roh Kudus, yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami, betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan.
U. Terpujilah Engkau selama-lamanya.

Pemimpin ibadat mengulurkan tangan ke atas lingkaran Adven:

I. Marilah kita berdoa.

I. Allah, Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu, karena kami boleh mengalami lagi Masa Adven, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juruselamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Adven ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati † Lingkaran adven ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di Paroki ...... semakin kokoh.
Semoga kami selalu saling membantu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin

I. Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup dan karya kami.

(lilin dinyalakan: 1)

Bagai nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami.

Semoga dalam terang-Nya, kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

SERUAN TOBAT 
Umat berdiri

Apabila cara 4 digunakan; cara 1, 2, dan 3 tidak lagi digunakan termasuk Tuhan kasihanilah kami

CARA 4 (TPE HAL 23)

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci.

I. Allah yang mahakuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, (+) kuduskanlah air ini, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami.

I. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U. Amin.

K. Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju.
S. Kasihanilah aku, ya Allah,
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar
S. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Setelah pemercikan, imam dan pelayan altar kembali ke panti imam dan imam berkata:

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

(umat tetap berdiri) 

TANPA KEMULIAAN

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I.   Allah Bapa kami yang mahakuasa. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Matahari, bulan dan bintang-bintang seluruh alam raya ini adalah karya tangan-Mu. Bukalah kiranya mata hati kami, agar setiap saat dan di mana-mana dapat menyaksikan dan mengagumi karya-Mu, supaya selalu siap sedia dan berjaga sampai kedatangan Putera-Mu Yesus Kristus, Al Masih, Tuhan dan Pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Yer 33:14-16)

"Aku akan menumbuhkan Tunas Keadilan bagi Daud."

L. Pembacaan dari Nubuat Yeremia:

Beginilah firman Tuhan, “Sungguh, waktunya akan datang, bahwa Aku menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu Aku akan menumbuhkan Tunas Keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan  keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: “Tuhan keadilan Kita.”

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 865)
Reff: Tuhan, Engkaulah penyelamatku.
Mazmur:
1. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
2. Tuhan itu baik dan benar, sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, menurut hukum dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.
3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa pada-Nya, dan perjanjian-Nya Ia beritahukan kepada mereka.
    
BACAAN II  (1Tes 3:12-4:2)

" Semoga Tuhan Allah menguatkan hatimu pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita."

L.  Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Tesalonika:

Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang kudus-Nya. Akhirnya, Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu: Kamu telah mendengar dari kami, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus.
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 951)
Refren. Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Ayat. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang dari pada-Mu.

BACAAN INJIL (Luk 21:25-28.34-36)

"Penyelamatanmu sudah dekat."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I.   Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Apabila semuanya itu di mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu sarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjagalah-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.”

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I.   Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita, yang demikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putra-Nya:

L. Bagi Gereja Kristus: Ya Bapa, perkenankanlah Gereja-Mu pada masa Adven ini memperbaharui diri, sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang beritikad baik. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.   Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Ya Bapa, semoga ucapan selamat Natal dan tahun baru para pemimpin nanti, didukung benar-benar oleh usaha nyata mereka, sehingga menandai damai sejahtera sejati bagi dunia. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi para penderita: Ya Bapa, semoga masa Adven ini membangkitkan harapan baru bagi mereka yang kini tertindas hidupnya. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi kita semua di sini: Ya Bapa, semoga kami semakin saling menghormati pribadi dan maksud baik sesama kami. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I.    Allah Bapa kami yang mahabaik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat penerangan-Mu kedatangan kembali Kristus, Putera Manusia, takkan demikian menakutkan dan membingungkan kami, melainkan malahan menggembirakan dan membahagiakan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 376) 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.    Allah Bapa kami, bangkitkanlah harapan akan dunia baru di dalam hati kami dan berkat roti dan anggur ini berilah kami suatu tanda kedamaian bila kami mengenangkan Yesus Kristus, Putera-Mu dan Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI  
       
KUDUS (PS 385) 

DOA SYUKUR AGUNG V


C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 402)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

I. Tuhan Yesus bersabda: “Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, supaya kamu pantas diluputkan dari malapetaka yang akan terjadi, dan sanggup menghadap Putera Manusia.” Maka marilah kita mohon damai kepada-Nya: Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 406)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI (PS 442/443, 439)

SAAT HENING


DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I.  Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas kedatangan Duta damai di tengah kami, ialah Yesus, Putera Manusia. Semoga roti dan anggur-Nya menghidupi harapan kami akan dunia baru, sehingga kami dapat bertahan dalam perjalanan hidup sebagai putera-puteri-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Nya.
U. Amin.
I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati.
U. Amin.
I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci.
U. Amin.
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Amin.

PERARAKAN KELUAR (PS 720) ***