Perayaan Ekaristi: Sabtu-Minggu, 3 - 4 November 2012

  


HARI MINGGU BIASA XXXISABTU-MINGGU, 3 - 4 November2012

PA. Selamat pagi/siang/sore Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa XXXI marilah mengawalinya dengan mendoakan 'Doa Tahun Iman'

P/L. Marilah kita berdoa bersama:

P/L+U. Allah Bapa Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami ke dalam pangkuan Gereja Katolik yang kudus dan memperkenankan kami masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal.

Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mempunyai iman yang hidup. Semoga pada Tahun Iman ini kami semakin memperdalam iman kami melalui pendalaman Kitab Suci dan ajaran-ajaran Gereja. Semoga dengan perayaan-perayaan suci-Mu, terutama Ekaristi, kami semakin tinggal dalam Kristus dan berbuah melalui perwujudan iman kami sehari-hari di tengah aneka tantangan dan hambatan dalam Gereja dan masyarakat pada zaman ini.

Bersama Bunda Maria, Bunda kaum beriman, dan para rasul, guru dan teladan iman kami, kami unjukkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

PA. Bapak, Ibu, Saudara/i, para kaum muda dan adik-adik marilah membuka hati dan pikiran kita dengan memuji dan memuliakan Allah Bapa pada kesempatan yang indah ini, dengan mempersiapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 659.

RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 659)
Ulangan: Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh ilahi, sumber kekuatan, yang dikurniakan pada kita.
Ayat.
1. Walau kaya raya dan kuasa; walau cantik indah mempesona; walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. >>
2. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal. Cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. >>
3. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya. Cinta kasih mengharap segala, menanggung kurban dengan gembira. >>
4. Puji Tuhan, segala bangsa, puji Tuhan karena cinta-Nya, yang mengutus Roh-Nya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa.TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR
I. Kasih kepada Allah sungguh terwujud jika orang mengasihi sesama yang juga menjadi kesayangan Allah. Kasih bukan hanya perasaan, melainkan suatu tindakan konkret yang terwujud dalam kasih kepada sesama. Ketika seorang ahli Taurat menanyakan perintah mana yang terpenting, Yesus menyebutkan dua: cinta kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Dengan demikian, rumah dan ruangan kerja kita dapat menjadi tempat di mana kita beribadat kepada Tuhan bertemu dan bersatu dengan Yesus.

SERUAN TOBAT
(umat berdiri) 


Apabila cara 4 digunakan; cara 1, 2, dan 3 tidak lagi digunakan termasuk Tuhan kasihanilah kami

CARA 4 (TPE HAL 23)

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci.

I. Allah yang mahakuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, (+) kuduskanlah air ini, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami.

I. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U. Amin.

K. Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju.
S. Kasihanilah aku, ya Allah,
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar
S. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Setelah pemercikan, imam dan pelayan altar kembali ke panti imam dan imam berkata:

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

(umat tetap berdiri) 

MADAH KEMULIAAN (PS 356 - Misa Manado)

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I.  Allah Bapa yang Mahapengasih dan Penyayang, dalam cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama Kaubuka sumber kebahagiaan yang diperuntukkan bagi kami sejak diciptakan. Semoga perintah-Mu tetap menjadi pedoman hidup kami. Ajarilah kami menimba kebijaksanaan yang kami perlukan untuk dapat memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Ul 6:2-6)

"Dengarlah, hai orang Israel! Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu."

L. Pembacaan dari Kitab Ulangan:
Pada waktu itu berbicaralah Musa kepada orang Israel, katanya," Hendaklah engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, seumur hidupmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel! Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa! Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan".

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 839)
R: Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku 'kan menjadi aman dalam lindungan-Nya.
Mazmur:
1. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku; ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku.
2. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! Terpujilah Tuhan, seruku; maka aku pun selamat dari para musuhku.
3. Tuhan itu hidup! Terpujilah Gunung Batuku, dan mulialah Allah Penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya, Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya.


BACAAN II (Ibr 7:23-28)

"Kristus tetap selama-lamanya, maka imamat-Nya pun kekal adanya."

L. Pembacaan dari Surat Rasul Kepada Orang Ibrani:

Orang-orang Israel dalam jumlah yang besar telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena Kristus tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. Sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukan-Nya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi Imam Besar, tetapi sumpah, yang diucapkan kemudian dari pada hukum Taurat, menetapkan Anak, yang telah menjadi sempurna sampai selama-
lamanya.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 962)
Refren. Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Ayat. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menurut firman-Ku; Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepada-Nya.

BACAAN INJIL (Mrk 12:28b-34)

"Inilah perintah pertama. Dan yang kedua sama dengan yang pertama."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. . Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus,"Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya,"Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I.  Yesus duduk di sisi Bapa-Nya, di mana Ia selamanya menjadi Pengantara kita. Maka, marilah kita berdoa:

L. Bagi Gereja yang dianiaya: Semoga Bapa menabahkan hati umat-Nya yang sedang dianiaya agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabda-Nya, "Jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia." Marilah kita mohon.
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi masyarakat kita: Semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka semakin terpengaruh oleh hukum cinta kasih-Nya berkat kesaksian hidup umat-Nya. Marilah kita mohon.
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya: Semoga Bapa membimbing mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepada-Nya dan mengajar dia bahwa Dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon.
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita masing-masing di sini: Semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini agar teladan dan kekuatan Yesus, Putra-Nya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon.
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I.  Allah Bapa kami, karena didorong oleh sabda-Mu kami mau tetap memihak pada Yesus, Putra-Mu, mau mengabdi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sudilah menerima niat kami ini dan mengabulkan permohonan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Allah Bapa kami yang Mahakudus, semoga kami berkat roti dan anggur semakin menyerupai Yesus Kristus, yang telah mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu serta menjadi cahaya kehidupan kami. Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI  ARWAH III 
Kristus Keselamatan dan Kehidupan 

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U. Sudah kami arahkan.
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
U. Sudah layak dan sepantasnya.
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula, para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka, sudilah memperkenankan kami ikut bersukaria dengan bernyanyi: 
KUDUS (PS 395 Misa Dolo-dolo) 

DOA SYUKUR AGUNG VII


C. KOMUNI


BAPA KAMI

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 416 Misa Dolo-dolo)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI (PS 498/499)

SAAT HENING


DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa kami di surga, antarlah kami sekalian memasuki kerajaan-Mu, di mana orang saling menaruh cinta kasih serta merasa aman sentosa dan terjamin, karena Engkau telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami, sebelum kami berseru kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT

PENGUTUSAN

PERARAKAN KELUAR (PS 703) ***