Perayaan Ekaristi: Rabu, 13 Juni 2012

PESTA SANTO ANTONIUS, dari Padua
13 Juni 2012


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA

TANDA SALIB DAN SALAM

PENGANTAR

SERUAN TOBAT DAN TUHAN KASIHANILAH KAMI (PS 351)

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.
I. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.

KEMULIAAN (PS 352- Fakultatif-)

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kaujadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya dihadapan-Mu, kami Kautopang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristiani. Demi Yesus Kristus, Tuhan, dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.
U.Amin.

LITURGI SABDA
(dapat menggunakan dari bacaan masa biasa
1Raj 18:20-39, Mzm 16:1-2a,4,5,8,11, Mat 5:17-19)

BACAAN I ( Yes 61 : 1 - 3a )


"Kabar selamat kepada Sion."

L. Pembacaan dari Kitab Yesaya:
Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka "pohon tarbantin kebenaran", "tanaman TUHAN" untuk memperlihatkan keagungan-Nya.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 132:6-7.9-10.13-14/PS 840)
Refren: Bahagia 'kuterikat pada Yahwe. Harapanku pada Allah Tuhanku.
Mazmur:
1. Dengarlah! Kami dengar tabut itu ada di Efrata, kami telah mendapati di padang Yaar. "Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, dan sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya!"
2. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang yang Kaukasihi! Demi Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi!
3. Sebab Tuhan telah memilih Sion, dan mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya, "Inilah tempat peristirahatan-Ku untuk selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya".

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956)
Refren: Alleluya, Alleluya, Alleluya. Alleluya, Alleluya, Alleluya
Ayat: Tuhan mengutus Aku memaklumkan Injil kepada orang yang hina dina, dan mewartakan pembebasan kepada orang tawanan.

BACAAN INJIL ( Luk 10 : 1 - 9 )

"Gembala yang baik."

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas:
Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. Kata-Nya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah! Camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. Kalu kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu'."

I: Demikianlah Injil Tuhan.
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

DOA UMAT
I. Allah Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu selama sembilan puluh lima tahun paroki kami sejak berdirinya gereja tahun 1916. Kami telah Kau perkenankan hidup dan berkembang sebagai umat-Mu sampai saat ini. Perkenankan dalam kesempatan ini kami memanjatkan doa-doa kami di hadapan-Mu.

L. Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para imam:
Ya Bapa, berilah mereka hidup yang suci dan bijaksana, tekun dan setia dalam memimpin umat-Mu agar kami, kawanan domba-Mu, mengalami penggembalaan yang penuh kasih dan pengorbanan. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi para biarawan-biarawati:
Ya Bapa, berilah mereka rahmat kesetian untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati, tekun dan berkobar dalam semangat Injil, mengabdi dan melayani. Semoga di tengah tantangan duniawi panggilan mereka tetap memberi inspirasi bagi banyak muda-mudi. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi para pemimpin bangsa dan negara ini:
Ya Bapa, berilah mereka kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan kearifan untuk memimpin masyarakat, bangsa dan negara kami sehingga seluruh rakyat merasa dilindungi, diperhatikan kepentingan-kepentingannya dan dikembangkan kesejahteraannya. Kami mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi keluarga-keluarga kristiani:
Ya Bapa, bimbinglah mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mampu membangun kerukunan dan mengatasi kesulitan dan tantangan hidup berkeluarga, setia dalam kasih dan tahan uji dalam hidup beriman. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi anak-anak dan generasi muda:
Ya Bapa, bukalah hati mereka akan nilai-nilai Injili sehingga mampu menempuh masa depan penuh harapan dan terang cahaya-Mu, tidak jatuh dalam godaan dan kesesatan. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Berilah kami semua kedamaian dan kegembiraan, kerukunan dan persaudaraan serta kemampuan untuk saling membantu dan meringankan beban yang kami hadapi dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I. Ya Tuhan, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu dengan penuh iman dan pengharapan. Terimalah juga kerinduan-kerinduan dalam hati kami yang tidak sempat kami ungkapkan. Kabulkanlah segala permohonan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang luhur dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap Engkau. Persembahan ini kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberi kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin

DIALOG PEMBUKA
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya.

PREFASI
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada Gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepada-Mu, dan karena doa mereka, kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu.
Oleh karena itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan bernyanyi:

KUDUS (PS 392)
U. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan
Terpujilah Engkau di surga.

DOA SYUKUR AGUNG III

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.

Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.

Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

TERIMALAH DAN MAKANLAH: INILAH TUBUHKU YANG DISERAHKAN BAGIMU.
(Ketika Imam memperlihatkan Hosti Suci dengan mengangkatnya, Umat memandangnya. Ketika Imam meletakkan Hosti Suci dan berlutut, Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat).

Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

TERIMALAH DAN MINUMLAH: INILAH PIALA DARAHKU, DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL, YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG DEMI PENGAMPUNAN DOSA. LAKUKANLAH INI UNTUK MENGENANGKAN DAKU

(Ketika Imam memperlihatkan Piala dengan mengangkatnya, Umat memandangnya. Ketika Imam meletakkan Piala dan berlutut, Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat).AKLAMASI ANAMNESIS 6


I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.

I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo Antonius serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.

I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.

I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.

I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.

I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.

I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
U. Amin.BAPA KAMI

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, ......... sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI
I Para murid yang diutus Kristus dibekali pesan agar menyampaikan damai-Nya kepada siapa pun yang dijumpainya. Maka marilah kita mohon damai kepada Kristus, agar dapat ganti menyampaikannya kepada siapa pun: Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U Amin.
I Damai Tuhan bersamamu
U Dan bersama rohmu.

ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

PERSIAPAN KOMUNI

KOMUNI

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa
I. Allah yang luhur dan kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah sehingga kami berguna bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin

DOA KEPADA SANTO ANTONIUS
I. Marilah kita berdoa bersama
I+U.St Antonius, Penolong orang-orang yang ada dalam kesusahan, dan sahabat serta pelindung kami yang istimewa. Pada saat kami mempunyai kebutuhan penting seperti sekarang ini, dengan penuh kepercayaan kami menghadap engkau. Dalam kebaikan hatimu yang melimpah engkau telah mendengarkan dan mengantarkan permohonan-permohonan banyak orang yang datang menghadapmu kepada Allah. Doamu dihaadapan takhta Allah ternyata sedemikian besar dayanya, sehingga Allah memberikan anugerah-anugerah yang kumohonkan kepada-Nya bagi mereka. Meski kami tidak pantas, karena dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kami, berkenanlah kiranya mendengarkan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu ini. Perhatikanlah tekad kami untuk memuliakan Allah dan mengusahakan keselamatan serta kesejahteraan hidup kami dan sesama kami. Kami mohon kepadamu agar engkau mendapatkan bagi kami anugerah yang kami butuhkan saat ini, yaitu...........(sebutkan dalam batin anugerah yang dimohon), St Antonius perhatikanlah doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

RITUS PENUTUP

BERKAT

PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP