Perayaan Ekaristi: Sabtu-Minggu, 3 - 4 Juni 2012

HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS
Novena Kongres Ekaristi II Keuskupan Agung Semarang, hari ke- 7: Pergilah dan Wartakanlah Kasih Allah

SABTU-MINGGU, 3 - 4 Juni 2012



RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 579)


TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR
I. Berkat Sakramen Baptis, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal dan diangkat menjadi putra-putri-Nya. Dengan demikian, hidup kita terarah pada Bapa. Cinta kasih Bapa dinyatakan secara nyata dalam diri Kristus yang dianugerahkan demi keselamatan dunia. Dengan menerima Kristus, kita menerima jaminan keselamatan. Jaminan hidup dan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Kasih Allah Bapa yang kita terima melalui Kristus dalam Roh Kudus harus kita wartakan kepada setiap orang. Oleh karena itu, melalui tema novena yang ke-6 ini, kita diajak untuk mewartakan kasih Allah, baik melalui perkataan maupun lebih-lebih melalui sikap dan tindakan kita yang semakin mewujudkan pelayanan, kesatuan dan kerukunan.

SERUAN TOBAT
CARA 4 (TPE HAL 23/SYUKUR KEPADA-MU TUHAN MB 427/PS 592)

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci.

Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju.
S. Kasihanilah aku, ya Allah,
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar
S. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

KEMULIAAN
(PS 350 MISA RAYA II)
I. Kemuliaan kepada Allah di surga.
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Ya Allah, dengan mengutus Kristus dan Roh Kudus ke dalam dunia, Engkau telah menyingkapkan misteri kasih-Mu yang mengagumkan. Semoga misteri kasih-Mu itu menggema dalam hati kami sehingga kami semakin berani mewartakan cinta kasih-Mu itu bagi dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Ul 4:32-34.39-40)

"Hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain!


L. Pembacaan dari Kitab Ulangan:

Dalam perjalanan di padang gurun Musa berkata kepada bangsa Israel, cobalah tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kaudengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan TUHAN, Allahmu, bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk selamanya."

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 840)
Refren: Bahagia kuterikat pada Yahwe. Harapanku pada Allah Tuhanku.
Mazmur:
1. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya.
2. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
3. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
4. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.

BACAAN II (Rom 8:14-17)

“Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah; oleh Roh itu kita berseru, ‘Abba, ya Bapa!’”


L. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma:

Saudara-saudara, semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960)
Refren. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu kini dan sepanjang masa.

BACAAN INJIL (Mat 28:16-20)

"Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I. Pada saat kita dibaptis “Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus”, kita mempersembahkan diri kita pada Allah Tri Tunggal Maha Kudus dan hidup kita seluruhnya diarahkan kepada Bapa Putera dan Roh Kudus. Dari sebab itu marilah kita berdoa kepada-Nya dan berseru:
U. Tri Tunggal Maha Kudus dengarkanlah umat-Mu
L. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas Gereja yang tersebar di seluruh dunia sehingga Gereja semakin giat membangun persatuan umat beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Dengan demikian Gereja-Mu dapat menjadi tanda kasih-Mu. Kami mohon:
U. Tri Tunggal Maha Kudus dengarkanlah umat-Mu
L. Kami berdoa untuk para biarawan dan biarawati. Bimbinglah dan kuatkanlah mereka dengan Roh Kebenaran sehingga mereka bertekun dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta kabar sukacita yang berasal dari-Mu. Kami mohon:
U. Tri Tunggal Maha Kudus dengarkanlah umat-Mu
L. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati para pemimpin negara kami. Tuntunlah mereka supaya dapat memimpin negara ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan cinta kasih sehingga bangsa dan negara kami semakin tumbuh dan berkembang seturut kehendak-Mu. Kami mohon:
U. Tri Tunggal Maha Kudus dengarkanlah umat-Mu
L. Berkatilah saudara-saudari kami, khususnya mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kuatkanlah mereka terutama di saat mengalami keputusasaan dan kesia-siaan dalam hidup mereka sehingga mereka dapat menemukan pengharapan dalam Dikau. Kami mohon:
U. Tri Tunggal Maha Kudus dengarkanlah umat-Mu
L. Bagi kami semua yang berkumpul di sini. Bimbinglah kami senantiasa agar berkembang dalam iman, pengharapan dan kasih, serta terbuka akan misteri-Mu yang agung. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami supaya kami mampu merwartakan misteri kasih-Mu kepada sesama yang ada di sekitar kami. Kami mohon:
U. Tri Tunggal Maha Kudus degarkanlah umat-Mu
I. Bapa yang Maha Baik Engkau telah mendekati dan menyelamatkan kami melalui Kristus, Putera-Mu. Maka, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan perantaraan Putera-Mu itu, sebab Dialah Tuhan dan Perantara kami, kini dan sepanjang masa.
U. Amin.


LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 582)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang mahakudus, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan kepada-Mu sebagai lambang cinta kasih kami kepada-Mu. Kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu dan ubahlah menjadi kurban yang layak bagi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab bersama Putra-Mu dan Roh Kudus Engkaulah Allah yang Mahaesa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat esa dalam Tritunggal Mahakudus. Kami mengimani Engkau Mahamulia berkat wahyu-Mu kepada kami. Demikian pula Putra dan Roh Kudus sama-sama mulia juga dengan tiada bedanya. Kami menyembah Dikau karena mengimani Engkaulah Allah yang kekal dan benar, khusus dalam pribadi-pribadi, satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, Kerubim dan Serafim, yang tanpa henti berpadu suara memuliakan Dikau dengan bernyanyi:


KUDUS (PS 391 MISA RAYA II)
U. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.

DOA SYUKUR AGUNG


C. KOMUNI


BAPA KAMI


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

ANAK DOMBA ALLAH (PS 412 MISA RAYA II)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah, Bapa kami, semoga santapan surgawi yang telah kami sambut ini menyegarkan hidup kami. Berkat kesegaran itu dan karena kekuatan-Mu, buatlah kami semakin berani untuk pergi dan mewartakan misteri kasih-Mu sampai akhirnya kami Kauperkenankan mengalami kasih-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP

DOA PERSIAPAN KONGRES EKARISTI KEUSKUPAN II KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
I. Marilah kita berdoa bersama:
I+U. Allah Bapa yang Mahamurah,
kami bersyukur atas misteri penyertaan-Mu
melalui Kristus yang hadir dalam Ekaristi.
Syukur pula atas semangat berbagi
yang telah tumbuh dalam diri umat-Mu.

Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu
ke dalam hati seluruh umat-Mu
agar kami semua menyongsong
Kongres Ekaristi Keuskupan Kedua
pada bulan Juni 2012 dengan sukacita
dalam semangat kasih dan kerjasama.

Buatlah Ekaristi menjadi pusat hidup seluruh umat-Mu
agar kami semua tinggal dalam Kristus dan berbuah
dalam kehidupan menggereja dan memasyarakat
secara signifikan dan relevan.

Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Sakramen Mahakudus
serta semua orang kudus di sorga
kami sampaikan doa ini kepada-Mu
dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

PENGUMUMAN

BERKAT


PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP (PS 580)


***