Perayaan Ekaristi: 10 - 11 Maret 2012


HARI MINGGU PRAPASKAH III
SABTU-MINGGU, 10-11 Maret 2012


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 543)

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu
U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR

SERUAN TOBAT (PS 359 - Nyanyian ini berfungsi sebagai cara tobat 4)
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami Puji Syukur nomor 359.

Umat:
1. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah kami.
Tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa.
2. Kristus, kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkaulah pengantara kami kepada Bapa kasihanilah kami.
3. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

TANPA KEMULIAAN


DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Allah Bapa yang mahabaik, Engkau telah memberikan perintah-Mu yang mengarah pada kehidupan agar kami jangan sampai menempuh jalan sesat. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menyadari, bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putera-Mu, dan bahwa Putera-Mu telah membangunkan dunia berkat wafat dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan pengantara kami...........................
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kel 20:1-17)

"Hukum telah diberikan melalui Musa."


L. Pembacaan dari Kitab Keluaran:

Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit, atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan, Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini isterinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apa pun yang dimiliki sesamamu.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 19:8.9.10.11 - PS 852)
Refren: Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan.
Mazmur:
1. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri.
2. Hikmat Tuhan baik, tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah.

BACAAN II (1Kor 1:22-25)

"Kami memberitakan Kristus yang tersalib.
Suatu sandungan bagi orang Yahudi.
Tetapi bagi mereka yang dipanggil,
Kristus adalah hikmat Allah. "


L. Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus:

Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Suatu sandungan bagi orang Yahudi, dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah! Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965)
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.

BACAAN INJIL (Yoh 2:13-25)

"Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikan kembali."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang para penukar dihamburkan-Nya ke tanah, meja-meja mereka dibalikkan-Nya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya, "Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?" Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama Hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I. Marilah berdoa kepada Allah yang setia akan perjanjian-Nya, agar kita boleh menyembah-Nya dengan seluruh hidup kita dan saling membantu untuk menjadi bahagia dan merdeka.

L. Semoga para kepala pemerintahan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa mematuhi perjanjian dan kesepakatan dalam membela hak-hak asasi manusia, tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan saling pengertian dan saling membantu. Marilah berdoa kepada Tuhan:
U. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru.

L. Semoga para pembuat undang-undang diilhami oleh kepentingan umum dalam membuat undang-undang yang adil bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan.
U. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru.

L. Semoga mereka yang tidak mengenal Allah, juga setia menaati hukum Allah yang tertanam dalam hati nurani semua manusia, agar mereka pun ikut serta membangun dunia yang lebih manusiawi. Marilah berdoa kepada Tuhan.
U. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru.

L. Semoga umat kristiani di mana pun berada membangun persekutuan, dan menjadi tanda bagi dunia sebagaimana manusia dapat hidup bersama dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan.
U. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru.

L. Bagi kepentingan paroki: (teks doa supaya dibuat oleh paroki)........ Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


I.Tuhan Allah, semoga setiap perintah-Mu bagi kami menjadi undangan untuk mengasihi serta melayani saudara-saudari kami, untuk memahami dan menghargai, untuk menuntun dan dituntun, agar bersama-sama kami menjadi umat-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 541)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa di surga, bukalah hati kami, agar kami dapat menangkap bahasa tanda-tanda-Mu. Yakinkanlah kami bahwa Engkaulah yang menyertai kami meninggalkan tanah penjajahan menuju tanah kebebasan berkat jasa Yesus Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI

KUDUS (PS 396)

DOA SYUKUR AGUNG


C. KOMUNI


BAPA KAMI
(PS 402)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH (PS 417)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI (PS 480/484/486/ 622)

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa kami yang mahapengasih, semoga sabda-Mu memberi kami harapan akan bumi baru, tempat orang bertindak jujur dan adil, tempat para bangsa menemukan ruang hidup dan tempat kekuasaan jahat dikalahkan oleh kebaikan demi Yesus Kristus, Putra-Mu, yang telah merintis jalannya dan menjadi Pengantara kami di hadapan-Mu.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT


PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP (PS 703)


***