Perayaan Ekaristi: 3 - 4 Maret 2012

HARI MINGGU PRAPASKAH II
SABTU-MINGGU, 3 - 4 Maret 2012


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 601)

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR

SERUAN TOBAT
Pilih salah satu, bila menggunakan cara 4, Tuhan kasihanilah tidak lagi dinyanyikan
CARA 3
(TUHAN KASIHANILAH KAMI/KYRIE PS 339)

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra kesayangan Bapa, yang memperbaharui perjanjian Allah dengan manusia.
K. Tuhan, kasihanilah kami / Kyrie eleison
U. Tuhan, kasihanilah kami. / Kyrie eleison

I. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia, dalam rangka pembaharuan perjanjian Allah dengan manusia.
K. Kristus, kasihanilah kami / Christe eleison
U. Kristus, kasihanilah kami. / Christe eleison

I. Engkaulah penyelamat kami yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia.
K. Tuhan, kasihanilah kami / Kyrie eleison
U. Tuhan, kasihanilah kami. / Kyrie eleison.

CARA 4 (TPE HAL 23/SYUKUR KEPADA-MU TUHAN MB 427/PS 592)

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci.

Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju.
S. Kasihanilah aku, ya Allah,
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar
S. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

TANPA KEMULIAAN


DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah kiranya mata kami, agar dapat melihat apa sekiranya yang mendamaikan bumi, bukalah kiranya hati kami, agar dapat menangkap sabda Putra-Mu, di mana hukum Taurat dan para nabi terlaksana bagi kami dan semua orang di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kej 22:1-2.9a.10-13.15-18)

"Kurban Bapa Abraham, leluhur kita."


L. Pembacaan dari Kitab Kejadian:

Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya, dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah Malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham!" Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kauapa-apakan dia. Kini Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku." Lalu Abraham menoleh, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kali berserulah Malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, kata-Nya, "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri ---- demikianlah firman Tuhan ---- Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmulah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabda-Ku.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 855)
Refren: Bawalah kurbanmu bagi Tuhan sembahlah Dia dalam istana yang kudus.
Mazmur:
1. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Orang bersahaja dijaga-Nya, dan yang hina-dina diselamatkan-Nya.
2. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerah-Nya bagiku? Piala keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan.
3. Nadarku bagi Tuhan hendak kubayar di hadapan seluruh umat-Nya. Kukurbankan pada-Mu kurban pujian, dan nama-Mu akan kuserukan.
4. Nadarku bagi Tuhan hendak kubayar di hadapan seluruh umat-Nya. Di dalam pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem.

BACAAN II (Rom 8:31b-34)

"Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri."


L. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma:

Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama Anak-Nya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat? Bahkan lebih lagi; yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita?

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965)
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa, "Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia"

BACAAN INJIL (Mrk 9:2-10)

"Inilah Anak-Ku yang terkasih."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situlah mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian-Nya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu . Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini! Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Anak-Ku terkasih, dengarkanlah Dia!" Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapa pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan "bangkit dari antara orang mati."
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan perantaraan Yesus, yang selalu mendoakan kita, marilah kita berdoa penuh kepercayaan kepada Bapa kita di surga dan mengharapkan dari pada-Nya segala sesuatu yang kita butuhkan.

L. Bagi Gereja: Ya Bapa, semoga para pemimpin Gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbaharui struktur dan penampilan Gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi seluruh umat kristiani: Ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat kristiani mendapat visi baru atas dunia, yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi dunia, tempat kita hidup, dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia: Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup memberi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan, dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi: Ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita semua orang berdosa: Ya Bapa, semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus supaya kami bertobat. Marilah kita mohon

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.


L. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya: Ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu

L. Bagi kita yang berkumpul disini: Ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam Perayaan Ekaristi ini dan oleh daya kekuatan Kasih-Nya meyakinkan kami akan kehadiran-Nya yang tetap. Marilah kita mohon.

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati, meskipun kami bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru, tempat keadilan dan kasih saling bertemu, itulah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 376)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa, sumber belas kasih, terimalah kiranya persembahan dan tangan kami, agar bermanfaat bagi kesejahteraan kami, bagi keselamatan dan kedamaian dunia, demi Dia yang bagaikan butir gandum binasa untuk menjadi makanan kami, ialah Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI

KUDUS (PS 385)
U. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terrae gloria tua. Hosanna in excelcis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelcis.

atau

U. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga

DOA SYUKUR AGUNG


C. KOMUNI


BAPA KAMI
(PS 402)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH (PS 406)
K/U:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui toliis peccata muncdi: doa nobis pacem.

K/U:
Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: kasihanilah kami.

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: kasihanilah kami.

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia: berilah kami damai.

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni

I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa di surga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami sebagaimana Engkau melindungi Ishak. Perkenankanlah kami melalui penderitaan memasuki kehidupan sejati demi Dia, yang telah mematuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi pemimpin kehidupan kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT


PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP (PS 554)


***