Perayaan Ekaristi: 12 - 13 Oktober 2013

  


HARI MINGGU BIASA XXVIII - Th. C

      

Sabtu - Minggu, 12 - 13 Oktober 2013
  

RITUS PEMBUKA

PERARAKAN MASUK 
 
LAGU PEMBUKA (PS 331)
Ulangan: 'Ku hendak melangkah ke altar Allah penolong hidupku. 
Ayat:
1. Belalah perkaraku, Tuhan, dan berikan keadilan-Mu.
2. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh.
3. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat kudus-Mu.
4. 'Ku bermadah syukur bagi-Mu, Allah, sumber kesukaanku.
5. Jiwaku, janganlah tertekan, berharaplah kepada Allah. 
              
atau  (PS 539)
1. Yesus, Tuhanku, Sang Mesias yang dinantikan umat Allah, datanglah kini pada kami, dan tinggallah di tengah kami.
2. Yesus, Tuhanku, Sang Pengasih, kami bersujud kepada-Mu: Doakan kami pada Bapa, kar'na kasih-Mu yang berlimpah.
3. Yesus, Tuhanku, Jurus'lamat, kami memohon kepada-Mu: Doakan kami pada Bapa, kar'na kasih-Mu yang berlimpah.
4. Yesus, Tuhanku, Kau Gembala. dan kami kawanan domba-Mu. Tuntunlah kami di jalan-Mu, agar selalu jadi satu.
5. Yesus, Tuhanku, Putra Allah, kami percaya kepada-mu. Kuatkan iman dan harapan, agar setia sampai akhir.
    
  
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR 
 
SERUAN TOBAT 

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari.
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. 

I. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan.
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia.
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. 
   
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.
   
TUHAN KASIHANILAH KAMI (PS 355)

MADAH KEMULIAAN (PS 356) 
  
K. Kemuliaan kepada Allah di surga
U. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  
         
DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (2Raj 5:14-17)
  
"Naaman kembali kepada Elisa, abdi Allah, dan memuji Tuhan,"
      
L. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-raja:

Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima raja Aram, ke Sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya tujuh kali ke dalam sungai itu sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!" Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada allah lain, kecuali kepada Tuhan."
 
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN
(PS 807;  Mzm 98:1.2-3ab.3cd-4; R: 2b)
Refren: Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Mazmur:
1.  Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya, Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih setia-Nya terhadap kaum Israel.
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah!
  
BACAAN II  (2Tim 2:8-13)
   
 "Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Kristus."
  
L.  Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius: 
                          
Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini: Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini: Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya."
  
L. Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
    
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955, 1Tes 5:18)
Refren. Alleluya, alleluya, alleluya. 
Ayat.  Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus.
 
BACAAN INJIL (Luk 17:11-19) 
  
 "Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?"
  
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I.  Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Ia masuk suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
      
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
 
DOA UMAT 
I. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia, dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus:
    
L. Bagi Gereja, Umat Allah: Semoga Bapa memberkati Gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita: kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon, ….
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi bangsa dan negara kita: Semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini: Semoga Bapa mengutus Roh Kudus untuk menerangi setiap langkah hidup kami sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
L. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia: Semoga Bapa memberkati mereka semua; dan semoga rasa syukur kita atas segala sesuatu yang sudah kita terima mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon,…
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi umat Paroki kita: Semoga Bapa memberkati kita semua, dan mengajarkan kepada kita, apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kita juga mengajarkan kepada anak cucu serta sesama kita. Marilah kita mohon,……
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
I.  Tuhan, Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun memberi dengan cuma-cuma supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
 
LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 544)
1. O Yesus Kristus, Sang Terang, dunia gelap sinarilah; tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang domba-Mu.
2. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hati-Nya hingga pada-Nya Kau beri damai surgawi tak henti.
3. Yang tuli buatlah sembuh: 'kan mendengarkan sabda-Mu; yang bisu pun pulihkanlah: 'kan mengungkapkan imannya.
4. Maka bersatu-padulah sekarang dan selamanya kami memuji-Mu terus dalam terang-Mu yang kudus.

   
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga, Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI
                 
KUDUS (PS 394)  
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.   
    
DOA SYUKUR AGUNG 
 
C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 404)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 415)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI  

LAGU KOMUNI 1
(PS 431; bds. Yoh 6:41.51.55-56)
Refr. Siapa yang makan Tubuh-Ku dan minum Darah-Ku memiliki hidup abadi
1. Aku ini Roti yang hidup, yang turun dari surga.
2. Barangsiapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya.
3. Dan Roti yang akan Kuberikan ialah Tubuh-Ku untuk kehidupan dunia ini.
4. Barangsiapa tidak makan Tubuh Putra Manusia dan tidak minum Darah-Nya, tak'kan memiliki hidup di dalam dirinya.
5. Barangsiapa makan Tubuh-Ku dan minum Darah-Ku, akan tinggal dalam diri-Ku dan aku pun dalam dirinya. 
  
LAGU KOMUNI 2 (PS 673)
   
1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang mahakuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga. Hai datanglah, bunyi-bunyian serta! Angkatlah kidung dan madah!
2. Pujilah Tuhan, Pengatur segala ciptaan, yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa. Sungguh besar kurnia-Nya bagimu, tidakkah dikau rasakan?
3. Pujilah Tuhan, Allah penggelar kehidupan, yang membesarkan serta memberi kesehatan, dan ingatlah t'lah banyak kali engkau oleh sayap-Nya terlindung?
4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia. Wahai segala yang hidup, agungkanlah Dia. Dialah Nur bagi semua makhluk-Nya. Pujilah Dia selalu! 
    
         
SAAT HENING


DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga, kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT 
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah. 
  
PERARAKAN KELUAR (PS 668)
1. Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan masyhurkan; isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan! Bala surga menyembah Dikau, Pencipta semesta!
2. Kerubim dan serafim, memuliakan Yang Trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, Gereja yang kudus, esa, kepada-Mu menyembah.
3. Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, langit, bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu.
4. Kristus, Raja mulia, Putra Bapa, yang abadi, Kautebus manusia oleh kurban-Mu di salib. Kuasa maut menyerah, surga pun terbukalah!

 
atau (PS 665)
 
1. Hai umat s'luruh dunia, pujilah Allahmu, yang tak henti diagungkan malaikat di surga.
2. Pujilah Allah nan megah, permata nan indah. Dikerjakan-Nya mukjizat dan karya yang besar.
3. Dikaruniakan oleh-Nya semangat yang baru; duka, gelisah, dan cemas dibuang oleh-Nya.
4. Tuhan, limpahkan damai-Mu kepada bangsaku; limpahkanlah hasil kerja kepada umat-Mu.
5. Jadilah Kau Jurus'lamat sepanjang hayatku. Jadilah Kau warisanku sesudah ajalku.
6. Jikalau datang saatnya Kau-putus hidupku, sinarkan wajah-Mu, Tuhan, di surga abadi.
  
***

PS 331: Syair Agus Beda Ama 1992, bds Mzm 43, Lagu: I Will Turn My Steps, Pertapaan Benediktin I'Hay-les-Roses 1964, Sing a New Song; Pengaturan Misa Manado: Syair TPE 1979, rev 1992, Lagu: M. Rarun 1974; PS 539: Syair Frans Dasi 1980 (bait 2-3), Ernest Mariyanto 1991 (bait 1,4-5), bds. Mat 26:63, Yoh 10:3.16, Lagu: Frans Dasi (1980); PS 544: Syair: O Jesu Christe, wahres Licht, Johann Heermann 1630, terj. H.A. Pandopo 1975/83, rev. Yamuger/Tim PS 1991, Lagu: Jerman 1676 (dengan perubahan); PS 404: Syair TPE 1979, rev 1992, Lagu: Francine Wickes 1968/Karl-Edmund Prier, SJ. 1968; PS 431: Syair/Lagu Frans Harjawiyata, O.C.S.O, 1968, bds Yoh 6:41.51.55-56; PS 673: Syair Lobet den Herren, den machtigen Konig, Joachim Neander 1680, terj. Antonius Soetanta, SJ, 1992, Lagu: Stralsund 1665/Halle 1741; PS 668: Grosser Gott, wir loben dich, Ignaz Franz 1768, bds Te Deum laudamus, awal abad ke-5, terj. H.A. Pandopo/J.M. Malessy 1975/83, Lagu Austria (Wina) 1774