Perayaan Ekaristi: 5 - 6 April 2014 (U)

HARI MINGGU PRAPASKAH V / A
Sabtu-Minggu, 5 - 6 April 2014  
 
    
RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 596)
1. Kami hendak menghadap takhta kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu.
2. Waktu yang Kauberikan tak kami gunakan, sabda dan teladan-Mu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Kausediakan.
3. Walau niat membara menghidupkan cinta, namun pada akhirnya padam tak berdaya. Maka kuatkan hati terangilah budi, bimbing kami kembali ke jalan-Mu lagi.
     
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR

SERUAN TOBAT (-umat berlutut-

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I+U. Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.

TUHAN KASIHANILAH KAMI (PS 349)

   
TANPA KEMULIAAN
     
DOA PEMBUKA (umat berdiri)


LITURGI SABDA
   
(umat duduk)
BACAAN I (Yeh 37:12-14)

 "Aku akan memberikan Roh-Ku kepadamu sehingga kamu hidup."
        
MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 130:1-2.3-4.5.6b.7b-8; PS 814)
Refren: Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah
Mazmur
1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan! Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian, Kepada suara permohonanku.
2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, Siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, Maka orang-orang bertakwa kepada-Mu.
3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
4. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel, dari segala kesalahannya.
  
BACAAN II (Rm 8:8-11)
 
  "Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu.."
  
BAIT PENGANTAR INJIL (Yoh 11:25a-26; PS 965)
Ref. Terpujilah Kristus, Tuhan, Raja mulia dan kekal. 
Solis: Akulah kebangkitan dan hidup , Sabda Tuhan; setiap orang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.

BACAAN INJIL (Yoh 11:1-45)

 "Akulah kebangkitan dan hidup."
   
HOMILI (umat duduk)
 
HENING SEJENAK 
     
AKU PERCAYA  
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
 I+U.  Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin
           
DOA UMAT
I.  Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepada-Ku akan hidup, sekalipun sudah mati." Maka kita berdoa dengan pengantaraan-Nya kepada Bapa.
  
P. Bagi Gereja Allah: Semoga Allah Bapa mendorong Gereja-Nya agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita semua. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
P. Bagi para bangsa: Semoga Allah Bapa menerangi para bangsa agar masa depan dipandang dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
P. Bagi orang sakit dan cacat: Semoga Allah Bapa memberi pengertian kepada orang sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan bahwa kelak mereka akan mati dan bangkit bersama Kristus untuk hidup yang baru. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

P. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan Sabda Allah: Semoga Allah Bapa mau membantu kia agar janganlah kita menganggap persaudaraan sebagai suatu kesempatan untuk bergaul satu sama lain, melainkan sebagai suatu kewajiban dasar martabat kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
I.  Allah Bapa kami, kami mau percaya, tetapi bantulah kami dalam kekurangan kami akan kepercayaan itu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon itu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
      
LITURGI EKARISTI
A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 377 - umat duduk)
   
Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan, budi, kehendak hati kami serahkan pada-Mu, Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, t'rimalah, Tuhan, dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. 

    
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN (umat berdiri)

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
    
B. DOA SYUKUR AGUNG
 
PREFASI
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I.

KUDUS (PS 391)
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. 

DOA SYUKUR AGUNG (umat berlutut / berdiri, bukan duduk)

Aklamasi Anamnesis 

I. Sungguh agung misteri iman kita.
U. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami, umat-Mu.C. KOMUNI

BAPA KAMI (PS 404)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
   
DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH (PS 412)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

LAGU KOMUNI 1 (PS 855)
Refren:  Bawalah kurbanmu bagi Tuhan sembahlah Dia dalam istana yang kudus.

Ayat oleh solis
1. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Orang bersahaja dijaga-Nya, dan yang hina-dina diselamatkan-Nya.
2. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerah-Nya bagiku? Piala keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan.
3. Nadarku bagi Tuhan hendak kubayar di hadapan seluruh umat-Nya. Kukurbankan pada-Mu kurban pujian, dan nama-Mu akan kuserukan. 
                          
LAGU KOMUNI 2 (PS 591 - T'lah kutemukan dasar kuat) atau (PS 431) 
Ulangan: Siapa yang makan Tubuh-Ku dan minum Darah-Ku memiliki hidup abadi.
     
SAAT HENING
  
DOA SESUDAH KOMUNI

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT 

I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. 
  
I. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.    
   
PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah.      
       
PERARAKAN KELUAR (PS 487)
1. Golgota, tempat Tuhanku di salib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah, Khalik-Nya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota.

2. O samud'ra kasih Allah; bagi isi dunia diberi-Nya Putra Tunggal, agar kita s'lamatlah! Yesus, Jalan, Kebenaran, Sumber Hidup yang baka, t'lah berkurban bagi kita pada salib Golgota.
3. Mari kita muliakan cinta kasih Penebus: dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia: Puji Tuhan s'lamanya. 
***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------