Perayaan Ekaristi: 22 - 23 Februari 2014 (U)

HARI MINGGU BIASA VII
Sabtu-Minggu, 22 - 23 Februari 2014


RITUS PEMBUKA

PRELUDE: Instrumental  (fakultatif, tergantung organis)
Allegretto (Louis Vierne)

    
LAGU PEMBUKA (PS 322)
    
Ulangan: Saudara, mari semua, hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Allelu, allelu, allelu, alleluya.
Ayat. 
1. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh ilahi.
2. Satu dalam sabda-Nya: Kasihi sesamamu! Dalam suka dan duka kita satu padu.
   
ANTIFON (GE 20) 

Tuhan, ku percaya akan kasih setia-Mu. Hatiku bergembira kar'na Engkau penyelamatku, kubernyanyi bagi-Mu kar'na Engkau baik padaku. Tuhan, ku percaya akan kasih setia-Mu. 
      
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR

SERUAN TOBAT (TUHAN KASIHANILAH KAMI, PS 347) 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kami.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Engkau juga bersabda, "Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu."
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Engkau mengajak kami untuk sempurna, sebagaimana Bapa-Mu yang di surga sempurna adanya.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.
      
MADAH KEMULIAAN (PS 348)
K. Kemuliaan kepada Allah di surga
U. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
     
DOA PEMBUKA

LITURGI SABDA

BACAAN I (Im. 19:1-2,17-18)

 "Engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran."
     
  
MAZMUR TANGGAPAN (PS 823)
Refren: Pujilah, puji Allah, Tuhan yang maharahim
Mazmur:
1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupa akan segala kebaikannya.
2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, dan menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
3. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita.
4. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuang-Nya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa.
BACAAN II (1Kor 3:16-23)

 "Kamu adalah tempat kediaman Allah."
  

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 952)
Solis: Alleluya, alleluya, alleluya
Umat: Alleluya, alleluya, alleluya. 
Solis:   Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus.
Umat: Alleluya, alleluya, alleluya 

BACAAN INJIL (Mat 5:38-48)

 "Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu."
   
HOMILI
 
HENING SEJENAK 
     
AKU PERCAYA 
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
     
I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
          
DOA UMAT
I.  Karena percaya akan daya cipta cinta kasih, maka beranilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan penuh harapan:
  
L. Bagi Gereja Allah: Semoga Allah Bapa membangkitkan dalam hati umat-Nya rasa syukur atas segala anugerah yang kita terima dari pada-Nya, entah langsung entah melalui orang lain. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
L. Bagi para korban bencana, secara khusus mereka yang berada di sekitar Gunung Kelud dan Sinabung: Semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
L. Bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia: Semoga mereka yang semasa hidupnya di dunia telah percaya kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini diperkenankan menikmati kebahagiaan yang telah dijanjikan-Nya kepada semua umat-Nya. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita di sini: Semoga Allah Bapa melimpahkan kita semangat cinta kasih di dalam pergaulan dengan sesama, sebagaimana Dia dengan kita melalui Yesus Putra-Nya dan Pengantara kita. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I.  Allah Bapa kami, Engkau menyayangi dunia dan memperhatikan kami masing-masing. Kabulkanlah doa-doa kami dan teguhkanlah kami dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
      
LITURGI EKARISTI
A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (MB 669)  
Ya Tuhan, lihatlah umat-Mu, yang ikhlas dalam berbakti bersama imam mempersembahkan kurban, kurban Kristus dalam rupa roti dan anggur di sini. 
Ya Tuhan, trimalah bakti kami yang penuh iman dan berharap. Ambillah Tuhan, hidup dan karya kami, satukan, bulatkan dengan kurban Kristus yang di salib. Sungguh ya Tuhan, di dalam Kristus kurban kami jadi berarti.
   
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.
U. Amin.
 
B. DOA SYUKUR AGUNG
 
PREFASI
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I.

KUDUS (PS 390)
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. 

DOA SYUKUR AGUNG

Aklamasi Anamnesis 

I. Sungguh agung misteri iman kita.
U. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami, umat-Mu.C. KOMUNI

BAPA KAMI (PS 404)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
   
DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH (PS 411)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

LAGU KOMUNI 1 (Ulangan: PS 499, Ayat PS 498)
Ulangan: Ubi caritas est vera, Deus ibi est
Ayat.
1. Cinta Kristus menyatukan kita semua. Dalam Dia bersoraklah dan bersukalah! Bertakwalah, sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling mengasihi sebulat hati.
2. Marilah kita berkumpul bersatu hati. Hendaklah kita hindarkan perselisihan. Hentikanlah perbantahan dan permusuhan. Semoga di tengah kita hadirlah Kristus.  

3.  Beserta orang kudus-Mu, ya Kristus Tuhan, kami memandang wajah-Mu yang mengagumkan. Itu sukacita kami yang tak terhingga, dan berbahagialah kami sepanjang masa. 
  
LAGU KOMUNI 2  (Heinrich Isaac atau PS 434)
O esca viatorum, O panis angelorum, O manna caelitum,
Essurientes ciba, Dulcedine non priva Corda quaerentium. 
O Jesu tuum vultum, Quem colimus occultum Sub panis specie, 
Fac, ut remoto velo, Post libera in caelo  Cernamus facie.

    Santapan peziarah, makanan malaikat, o Roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindu 'kan Engkau, yang rindu 'kan Engkau.
    O Kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juruselamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau dan kami puaslah, dan kami puaslah.
    Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti 'kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia.  

     
SAAT HENING
  
DOA SESUDAH KOMUNI

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.
 
PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah.      
     
PERARAKAN KELUAR (PS 622)

1. Batu sendi Gereja, landasan yang esa, yaitu Kristus Yesus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
2. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggallah Gereja, berTuhan Yang Esa. Aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya.
3. Gereja tak'kan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia.
4. Di dalam pencobaan dan perjuangannya dinantikannya zaman sejahtera baka. Di mata tercerminkan Gereja yang menang mencapai perhentian sentosa cemerlang.

***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------