Perayaan Ekaristi: 1 - 2 Maret 2014 (U)

HARI MINGGU BIASA VIII
Sabtu-Minggu, 1 - 2 Maret 2014


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 541)   
Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku; pada salib Kau dipaku sampai mati bagiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti kepada-Mu kuberi.
Yesus, Kau telah memikul fitnah, siksa terbesar, Kau ditambatkan dipukul, walau hidup-Mu benar, agar aku tak binasa s'lamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti kepada-Mu kuberi. 
 Tinggi hatiku t'lah pupus oleh kelembutan-Mu; oleh mati-Mu Kau hapus rasa pahit matiku. Oleh nista yang Kau tanggung 'ku yang hina jadi agung. Syukur hati tak henti kepada-Mu kuberi.
 T'rima kasih, Juru s'lamat, atas pengurbanan-Mu: atas sakit-Mu yang sangat, atas pahit mati-Mu. Atas luka, atas bilur, atas salib yang Kau pikul. Syukur hati tak henti kepada-Mu kuberi.             
      
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu.
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR

SERUAN TOBAT (TUHAN KASIHANILAH KAMI, PS 342) 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Penghibur orang buangan yang kehabisan harapan.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Engkau mengasihi kami dengan kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Engkau menghendaki kami mengutamakan Kerajaan Surga melebihi segala-galanya.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.
      
MADAH KEMULIAAN (PS 343)

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.    
     
DOA PEMBUKA

LITURGI SABDA

BACAAN I (Yes 49:14-15)

 "Aku tidak akan melupakan engkau."
     
  
MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 62:2-3.6-7.8-9ab; PS 842)
Refren: Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang.
Mazmur
1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah.
2.  Hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab dari pada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah.
3. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya.

BACAAN II (1Kor 4:1-5)

 "Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati"
  

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 961)
Solis: Alleluya, alleluya, alleluya
Umat: Alleluya, alleluya, alleluya. 
Solis: Firman Allah itu hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Umat: Alleluya, alleluya, alleluya 

BACAAN INJIL (Mat 6:24-34)

 "Jangan khawatir akan hari esok."
   
HOMILI
 
HENING SEJENAK 
     
AKU PERCAYA 
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
     
I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
          
DOA UMAT
I.  Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, pemberi daya hidup dan daya berkembang:
  
L. Bagi Gereja Kristus: Semoga Allah Bapa membimbing Gereja-Nya agar mampu memekarkan ragi cinta kasih ilahi dalam masyarakat kita, tempat orang terlalu memperhitungkan produksi dan konsumsi. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
L. Bagi para penanggung jawab pemerintahan setempat: Semoga Allah Bapa mendorong para penanggung jawab pemerintahan agar mengambil kebijaksanaan yang tepat demi kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para calon anggota legislatif:  Semoga Allah membimbing mereka, para calon anggota legislatif agar senantiasa memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
L. Bagi para penderita: Semoga Allah Bapa mendampingi para penderita sakit dan cacat agar mereka semakin mendalami tugas panggilan mereka yang khusus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita sendiri: Semoga Allah Bapa menerangi kita dengan cahaya Roh_nya agar kita jangan menilai masyarakat berdasarkan kenyataan dan kekuasaan belaka, tetapi mulai berusaha supaya masyarakat merasa aman sentosa di tempat tinggalnya. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I. Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur atas rezeki sehari-hari yang kami terima. Karenanya berilah kami kekuatan untuk ikut serta membangun Kerajaan-Mu, tempat semua orang merasa saling bersaudara dan bersatu dengan Yesus Kristus, Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa.
U. Amin.
      
LITURGI EKARISTI
A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (MB 228; PS 384)  
Di ufuk nan merah, kembara semadi Di hadapan yang semayam, di alam suci hari ini Semoga Dia berkenan menghadirkan diri Menyambut setiap hati yang tunduk semadi  Di tingkah segala bunyi, suara alami. Yang terindah, yang termurni, dipersembahkan hari ini.
T'rimalah persembahan kami
T'rimalah, ya Tuhan, sajian hamba-Mu,
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Segenap kehendak dan budi.
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
T'rimalah roti dan anggur ini.
T'rimalah, ya Tuhan, sajian hamba-Mu.
Ini doa dan pinta kami.
T'rimalah, ya Tuhan, sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 
   
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
    
B. DOA SYUKUR AGUNG
 
PREFASI
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I.

KUDUS (PS 387)
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabbaoth; Pleni sunt caeli et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis

DOA SYUKUR AGUNG

Aklamasi Anamnesis 

I. Sungguh agung misteri iman kita.
U. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami, umat-Mu. 

Jawaban Amin DSA (Vatikan-3/TPE Doksologi 3)C. KOMUNI

BAPA KAMI (PS 404)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
   
DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH (PS 408)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

LAGU KOMUNI 1 (PS 428)
Ulangan: Tuhan, Kausatukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah.
1. Pesta Kauselenggarakan, Kausebarkan undangan. Yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu. Dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji.
2. Kala Kauserahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta: T'rimalah hidup-Ku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau 'kan mengabdi saudara.
  
LAGU KOMUNI 2  (PS 695 berdasarkan Antifon Komuni)
1.  Aku dengar bisikan suara-Mu, menggema lembut di dalam batinku, "Sungguh engkau sahabat-Ku, jikalau engkau menaati perintah-Ku.
2. "Bukanlah engkau yang memilih-Ku, melainkan Aku yang memilihmu. Kini Aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah.
3. "Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah Aku hadir di sampingmu. Wartakan ke s'luruh dunia: Aku datang membawa makna kehidupan.
1-3. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacita-Ku sampai akhir zaman aku sertamu."

     
SAAT HENING
  
DOA SESUDAH KOMUNI

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.
 
PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah.      
     
PERARAKAN KELUAR (PS 697)

Ulangan: Bimbinglah aku, Tuhanku, dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta Sabda-Mu.
Ayat:
1. Pimpinlah selalu langkah hidupku agar 'kusetia menjadi murid-Mu.
2. Arahkan segala karsa, karyaku untuk mewujudkan dunia baru-Mu. 

***
MULAI RABU ABU MENGGUNAKAN ORDINARIUM PS 339, DST / 345, DST

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------