Perayaan Ekaristi: 23 - 24 November 2013

  


HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM - Th. C

      

Sabtu - Minggu,  23 - 24 November 2013
  

RITUS PEMBUKA

PERARAKAN MASUK 
    
LAGU PEMBUKA (PS 552)     
     
  1-3 Terpuji Raja Kristus selama-lamanya,

  1. yang rela menderita: besarlah kasih-Nya!
  Pencinta yang setia, teladan yang benar.
  2. Sebagai tanda kasih disediakan-Nya
  santapan yang mulia, yaitu diri-Nya
  3. Gembala yang utama, pembela domba-Nya.
  Yang lari dan lepas di cari-Nya lekas.

  1-3 Terpuji Raja Kristus selama-lamanya.
 
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR 
 
SERUAN TOBAT  (TUHAN KASIHANILAH KAMI PS 351 - MISA KITA II)

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Semesta Alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Engkaulah Putra Manusia, yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Engkaulah Putra sulung, yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai Pengantara kami.
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami.
   
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.
       
MADAH KEMULIAAN (PS 352 - MISA KITA II) 
  
K. Kemuliaan kepada Allah di surga
U. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, karena kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  
         
DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Engkau berkenan memperbarui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga, kami senantiasa mengikuti bimbingan Putra-Mu itu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kduus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.  
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (2Sam 5:1-3)
  
"Mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel."
      
L. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel:
    
Sekali peristiwa datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagipula Tuhan telah berfirman kepadamu: Engkaulah harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel.
 
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN
(PS 844)
Refren: 'Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita.
Mazmur:
1. Ku bersukacita waktu orang berkata kepadaku: Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di gerbangmu, hai Yerusalem.
2. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur pada nama Tuhan sesuai dengan peraturan.

              
BACAAN II  (Kol 1:12-20
          
 "Allah telah memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang terkasih."
          
L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose:
                                   
Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam Kerajaan Terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang terkasih; di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa ; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat, Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
   
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
    
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 961; Mrk 11:9.10)
Refren. Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya
Ayat.
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapa kita Daud!
     
BACAAN INJIL (Luk 23:35-43)
  
 "Tuhan, ingatlah akan daku, apabila Engkau datang sebagai Raja."
  
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejek-Nya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan diri-Nya sendiri jika Ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah!" Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya dan berkata, "Jika Engkau raja orang Yahudi, selamatkan diri-Mu!" Ada juga tulisan di atas kepala-Nya, "Inilah Raja Orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah Engkau Kristus?" Selamatkanlah diri-Mu sendiri dan kami!" Tetapi, penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama! Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku, apabila Engkau datang sebagai Raja!" Kata Yesus kepadanya, "Aku berkatamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama Aku di dalam Firdaus."
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

     
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

        
I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
   
DOA UMAT 
I.  Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepada-Nya. Marilah kita berdoa kepada-Nya:
    
L. Bagi Sri Paus, para Uskup, para Imam dan semua kaum beriman: Semoga Raja semesta alam membimbing para pemimpin Gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon ….
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para pemimpin negara: Semoga Raja semesta alam membimbing para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
L. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan: Semoga Raja semesta alam membimbing dan melindungi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Marilah kita mohon,………
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi kita semua: Semoga Raja semesta alam, memberkati kita dalam membangun dunia baru ini dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon ……
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
       
I.  Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang menjadi kekuatan dan harapan kami, kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
 
LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 547)
Raja agung buana semesta maha setia, 
berlimpah kasih-Nya bertakhta di surga abadi kekal,
tetap mulia walau dunia lenyap.
Tuhan mulia, Sang Pencipta kekal.
Tuhan mulia, Sang Pencipta kekal.


Raja dunia, dipuji, disembah, 
dan alam pun mengaku serentak:
Sang Kristus Tuhan, Raja dan Penebus. 
Semuanya memberi upeti kepada-Nya,
Sang Pencipta dunia, 
kepada-Nya, Sang Pencipta dunia.

Malaikat, pujilah tak henti Sang Almasih dan Raja semesta. 
Hai bangsa seluruh alam, 
ikutlah memuji-Nya, Kristus Raja kekal, 
Tuhan agung, sumber hidup mulia,
Tuhan agung, sumber hidup mulia.
   
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang Mahakudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI
                 
KUDUS (PS 392)  
   
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.  
    
DOA SYUKUR AGUNG 
 
C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 402)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI  

          
LAGU KOMUNI 1 (Mozart)          

Ave verum corpus natum de Maria Virgine:
Vere passum immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit sanguine:
Esto nobis praegustatum in mortis examine.   
 
LAGU KOMUNI 2 (PS 434) 
Santapan peziarah, makanan malaikat, o Roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindu 'kan Engkau, yang rindu 'kan Engkau.
 
O Kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juruselamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau dan kami puaslah, dan kami puaslah. 
 
Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti 'kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia.  
       
MADAH PUJIAN  (PS 553)
   
1. Kau Raja mahakuasa bertakhta selamanya. Pemimpin zaman ke zaman teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah Engkau tetap mulia. Terpujilah, ya Raja, selama-lamanya. Terpujilah, ya Raja, selama-lamanya.
2. Dengarlah kidung pujian seluruh jemaat-Mu dengan mazmur dan nyanyian bersama berseru. Gemakanlah, hai alam, pujian semesta: Terpujilah, ya Raja, selama-lamanya. Terpujilah, ya Raja, selama-lamanya.  

                    
DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:     
I. Allah Bapa yang Mahakuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga, Roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa sehingga semakin banyak orang Kauperkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.     
 
RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN
  
BERKAT 
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

I. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa.
U. AMin.
  
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah. 
  
PERARAKAN KELUAR  
Bagi paduan suara yang membutuhkan partitur lagu berikut silahkan isi kolom komentar, isi dengan alamat e-mail anda (komentar tidak akan ditampilkan), kami akan kirim melalui e-mail.  

 Crown Him with Many Crowns

1. Crown him with many crowns,
the Lamb upon his throne,
Hark! how the heavenly anthem drowns
all music but its own.
Awake, my soul, and sing
of him who died for thee,
and hail him as thy matchless King
through all eternity.

2. Crown him the Lord of life,
who triumphed o'er the grave,
and rose victorious in the strife
for those he came to save.
His glories now we sing,
who died, and rose on high,
who died, eternal life to bring,
and lives that death may die.

3. Crown him the Lord of peace,
whose power a scepter sways
from pole to pole, that wars may cease,
and all be prayer and praise.
His reign shall know no end,
and round his pierced feet
fair flowers of paradise extend
their fragrance ever sweet.

4. Crown him the Lord of love;
behold his hands and side,
those wounds, yet visible above,
in beauty glorified.
All hail, Redeemer, hail!
For thou hast died for me;
thy praise and glory shall not fail
throughout eternity.


 
atau 

TUHANKU YESUS
(PS 550)
1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia, Kau kukasihi, Kau Junjunganku, Bahagia aku yang baka.
2. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri; yang lebih indah Kau, Tuhan Yesus: Engkau menghibur yang sedih.
3. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megahl jauh lebih indah Yesus, terang-Mu di surga dan di dunia.
4. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya; bunga 'kan layu, insan berlalu. Yesus kekal selamanya.
5. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diri-Mu. Yang Maha indah, Harta surgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku. 
  
***