Perayaan Ekaristi: 19 - 20 Oktober 2013 Hari Minggu Biasa XXIX

  


HARI MINGGU BIASA XXIX - Th. C

   

Sabtu - Minggu, 19 - 20 Oktober 2013
  

RITUS PEMBUKA

PERARAKAN MASUK 
 
LAGU PEMBUKA (PS 546)
1. Firman Allah yang tersurat dalam Kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagi-Mu, Tuhan atas firman-Mu.
2. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. SIrami, ya Allah, hati kami, umat-Mu. Sirami, ya Allah, hati kami, umat-Mu.
3. Firman Allah, kebenaran, menyinari yang gelap; bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu, menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu.

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR 
I.  Menyatakan diri beriman berarti bertindak bijaksana dengan berpegang teguh pada kebenaran, dengan mengandalkan diri pada pembelaan Allah dan hidup bertekun dalam doa. Memiliki iman yang jelas yang didasarkan pada Pengakuan Iman Gereja, sering dicap sebagai fundamentalisme, sementara relativisme yaitu membiarkan seseorang dilempar dan ‘dibawa oleh setiap angin pengajaran', terlihat seperti satu-satunya sikap yang diterima oleh standar masa sekarang. Yesus mengajarkan agar kita semua bertekun dalam doa. Mengapa harus bertekun? Karena Allah adalah setia, maka hendaknya ditanggapi juga dengan kesetiaan dalam doa, tetapi juga dalam karya. Doa dan karya adalah cara kita, membuka diri untuk tetap terbuka pada Allah dan karena Dia juga membutuhkan kita dalam karya-karya-Nya.
 
SERUAN TOBAT (PS 355)

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
   
I. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari.
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan dan kesalahanku tidak kusembunyikan
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dilimpahi kasih setia
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.

TUHAN KASIHANILAH KAMI (PS 355)
         
MADAH KEMULIAAN (PS 356) 
  
K. Kemuliaan kepada Allah di surga
U. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  
         
DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga, kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kel 17:8-13) 
     
"Apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah pasukan Israel."
      
L. Bacaan dari Kitab Keluaran: 
   
    Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, “Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek! Aku sendiri, besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di ta-nganku.” Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek; sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini: Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakan Musa, supaya ia duduk di atasnya; lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
            
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN
(PS 805; Mzm 121:1-2.3-4.5-6.7-8)
Refren: Hanya Engkaulah Tuhan Allahku dan harapan untuk hidupku.

Ayat:
    Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung;
    Dari manakah akan datang pertolongan bagiku?
    Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

        Ia takkan membiarkan kakimu goyah,
        Penjagamu tidak akan terlelap.
        Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur Penjaga Israel.

    Tuhanlah penjagamu,
    Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
    Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang,
    Tidak pula bulan pada waktu malam.

        Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;
        Ia akan menjaga nyawamu.
        Tuhan akan menjaga keluar masukmu
        Dari sekarang sampai selama-lamanya.
           
BACAAN II  (2 Tim 3:14 – 4:2)
 
"Orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik."
 
L.  Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius: 
                               
 Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakukan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: Wartakanlah sabda Allah! Siap-sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
           
L. Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
    
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 953, 1Tes 5:18)
Refren. Alleluya, alleluya, alleluya. 
Ayat. 
    Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam.
    Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
 
BACAAN INJIL (Luk 17:11-19) 

"Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya, yang berseru kepada-Nya."
  
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-murid-Nya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, “Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku! Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus menerus datang dan akhirnya menyerang aku .” Lalu Tuhan berkata, “Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu! Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka! Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia menemukan iman di bumi?”
          
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

                
I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
 
DOA UMAT 
I.  Tuhan telah meminta kita agar bertahan dengan ulet dalam doa kita jangan sampai putus asa. Meng-ingat perminataan itu maka beranilah kita berdoa:
    
L. Bagi umat Allah: Semoga Bapa, mengutus Roh-Nya agar umat-Nya mampu berdoa yang benar dengan hati terbuka terhadap sabda-Nya. Marilah kita mohon, ….
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Semoga Bapa, membuka hati para pemimpin bangsa-bangsa agar rela mendengarkan sabda-Nya dan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dalam pembaruan dunia ini. Marilah kita mohon, …
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
L.  Bagi mereka yang mengira dapat menempuh jalan mereka sendiri: Semoga Bapa, menerangi hati mereka yang mau menempuh jalan sendiri, agar akhirnya dapat menemukan jalan yang Kau kehendaki. Marilah kita mohon,………
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
 
L. Bagi kita yang berkumpul di sini: Semoga Bapa, membimbing agar kita semakin yakin, bahwa semua permohonan kita akan dikabulkan-Nya, asal kita ikut berusaha pula. Marilah kita mohon,……………
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
   
I.  Allah Bapa kami, sering kami tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Semoga Roh-Mu sendiri mewakili kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
       
LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 378)
Ulangan:  Ya Tuhan, Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salib-Nya.
Ayat.
1. T'rimalah persembahanku: kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-mu.
2. Hidup berjuang bagi-Mu, dan bagi s'luruh umat-Mu: kurelakan, kukurbankan keinginan diriku.
3. Demi amanat cinta-Mu, kuikhlaskan segalanya seluruh hidup bagi-Mu dan bagi sesamaku.
  
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.
   
B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI
                 
KUDUS (PS 394)  
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.   
    
DOA SYUKUR AGUNG 
 
C. KOMUNI


BAPA KAMI (PS 402)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH (PS 415)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI  

LAGU KOMUNI 1
(PS 498)
Refr. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan.
1. Cinta Kristus menyatukan kita semua. Dalam Dia bersoraklah dan bersukalah! Bertakwalah, sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling mengasihi sebulat hati.

2. Marilah kita berkumpul bersatu hati. Hendaklah kita hindarkan perselisihan. Hentikanlah perbantahan dan permusuhan. Semoga di tengah kita hadirlah Kristus.
3. Beserta orang kudus-Mu, ya Kristus Tuhan, kami memandang wajah-Mu yang mengagumkan. Itu sukacita kami yang tak terhingga dan berbahagialah kami sepanjang masa.
  
LAGU KOMUNI 2 (BBT 46)
            
1.  Akulah roti hidup yang  turun dari surga, yang makan roti ini hidup slamanya. Roti yang Kuberikan adalah daging-Ku, akan Kuberikan untuk hidup dunia.
2.  Siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku. Ia akan menerima hidup yang kekal. Siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, Ia di dalam Aku, Aku dalam dia.

        
SAAT HENING


DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I.  Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena telah Kauundang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kaukenyangkan dengan santapan rohani. Semoga, Engkau berkenan menambahkan iman kami kepada-Mu dan cinta kasih kami kepada sesama serta pengharapan akan hidup baru yang Kaujanjikan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT 
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Syukur kepada Allah. 
  
PERARAKAN KELUAR (PS 648)
1. Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; lebih aman lebih nyaman dari burung dalam sarang.
2. Suara anak-anak Bapa siang malam di dengar-Nya; tiap kali anak minta, pertolongan diberikan.
3. Anak-anak milik Bapa didampingi, diasuh-Nya; tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat.
4. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya, dilimpahi cinta kasih agar jadi anak baik.
  
***