Perayaan Ekaristi: 22-23 Desember 2012

 


HARI MINGGU ADVEN IV - Th. CSABTU-MINGGU, 22-23 Desember 2012


RITUS PEMBUKA

(umat berdiri) 


LAGU PEMBUKA (PS 438) 
Ulangan
K+U. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. 
 Ayat. 
1. Janganlah murka, ya Tuhan, jangan lagi Kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang Sion menjadi sunyi Yerusalem ditinggalkan orang, bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. 
2. Berdosalah kami, dan diliputi kecemaran, gugurlah kami. Bagai daun kering kami tak berharga, kejahatan kami bagai angin menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan mencampakkan kami di bawah belenggu dosa kami. 

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR
   
SERUAN TOBAT (PS 347)


I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati, yang dinanti-nantikan umat manusia.
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkaulah penyembuh jiwa raga, yang dirindukan umat manusia.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.
I. Engkaulah juga pembawa keselamatan kekal, yang diharapkan oleh umat manusia.
K. Tuhan, kasihanilah kami 
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

(umat tetap berdiri) 

TANPA KEMULIAAN

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I.  Allah Bapa yang kekal, Engkau menghendaki memberikan kesuburan baru kepada dunia dengan ambun dan hujan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu, bukalah hati kami terhadap daya hidup itu dan jumpailah kiranya kami dalam diri Putra Bunda Maria, yang meneguhkan kepercayaan kami akan perjanjian-Mu dengan kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

(umat duduk) 

LITURGI SABDA

BACAAN I (Mi 5:2-5a)

"Dari Bethlehem akan tampil seorang penguasa Israel."

L. Pembacaan dari Nubuat Mikha:

Beginilah firman Tuhan Allah, “Hai Betlehem di wialayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan; lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak, dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.”

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 802)
Reff: Bangkitlah, ya Tuhan, kegagahan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. 
Mazmur:
1. Hai gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, dengarkan kami, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan! Bangkitkanlah keperkasaan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami.
2. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah! Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu.
3. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kauteguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu; biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.
 
BACAAN II  (Ibr 10:5-10)

"Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu."

L.  Pembacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:

Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, “Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki! Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau juga tidak berkenan. Maka Aku berkata, Lihatlah Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang Aku.” Jadui mula-mula Yesus berkata Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan – meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat; - dan kemudaian Ia berkata Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk mengekkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

(umat berdiri) 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956)
Refren. Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Ayat.  Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu

BACAAN INJIL (Luk 1:39-45)

"Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?"

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah koa di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, “Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana.

I: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U: Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

(umat duduk) 

HOMILI

(umat berdiri)

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I. Bersama dengan ibu Maria kita percaya dengan teguh bahwa Allah memenuhi janj-janji-Nya. Bersama dengan Maria pula marilah kita berdoa kepada Bapa.

L.  Bagi Gereja: Semoga Gereja, umat Allah di dunia, menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudari kita yang kecil miskin. Marilah kita mohon: 
U.  Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi perdamaian dunia: Semoga umat yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi mereka yang tersesat: Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan, mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L.  Bagi semua kelompok umat kristiani yang akan merayakan kegembiraan Natal, baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I. Bapa di surga, anugerahkanlah Putra-Mu kepada kami, sebab kami sangat membutuhkannya. Dialah yang akan memperbaharui kami serta dunia ini. Pada Dia kami berharap kini dan selama-lamanya.
U. Amin.

(umat duduk) 

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 443) 


(umat berdiri)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah kiranya bersama persembahan ini ucapan syukur atas biji gandum yang kini akan menjadi rezeki kehidupan kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI  
       
KUDUS (PS 390)  
  
    Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
    Allah segala kuasa
    Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
    Terpujilah Engkau di surga.
    Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan
    Terpujilah Engkau di surga.

(umat berlutut/berdiri)

DOA SYUKUR AGUNG V


C. KOMUNI

(umat berdiri)
BAPA KAMI (PS 404)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

I. Betapa bahagia dan damai hati Bunda Elisabet, ketika menyambut kedatangan Bunda Maria, Ibunda Penyelamatnya. Maka marilah kita mohon bahagia dan damai sejahtera menjelang hari Natal ini: Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.

(umat berlutut/berdiri)

ANAK DOMBA ALLAH (PS 411)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni

      3 4 / 5      6     5  1  / 1      7   7       1    /  2  4      6   5 / 3 . 3
I.   I-ni-lah Sang A-nak Domba, yang menghapus do-sa du-nia.
      3     4 / 5 5  1  7   7 / 6.  6  6 /  5      1         7   2 /  1. 0 // 
      Berbahagi-a-lah ki-ta,  di-un-dang me-nyam-but-Nya
      34 /  5   6   5/ 1     1    7    71/  2    4     6  5 / 3 . 3
U.  Tu-han a-ku tak pan-tas, Tu-han masuk ji-wa-ku
      34 /  5    5    1   7 / 6 .   6 / 5  1    7    2 /    1 . 0 //
     Ber-sab-da-lah sa-ja,   ji-wa-ku' kan sem-buh.

KOMUNI
(umat duduk)

SAAT HENING

 

(umat berdiri)
DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I.  Allah Bapa kami yang mahaagung, kami bersyukur kepada-Mu bahwasanya Engkau tidak menganggap hina menggunakan yang kurang berarti guna menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Kami mohon Kauperkenankan selalu mengarahkan harapan kami pada Yesus, Putra Bunda Maria, serta tetap mengikuti jejaknya memasuki kehidupan sejati. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP

(umat duduk)
PENGUMUMAN

(umat berlutut/berdiri)
BERKAT
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Nya.
U. Amin.
I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati.
U. Amin.
I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci.
U. Amin.
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.

PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Amin.

PERARAKAN KELUAR (PS 446)***