Perayaan Ekaristi: Sabtu-Minggu, 6 - 7 Oktober 2012


HARI MINGGU BIASA XXVI

PERAYAAN EKARISTI MENYAMBUT TAHUN IMAN 2012-2013

SABTU-MINGGU, 6 - 7 Oktober 2012

"BERGEMBIRA DALAM BERIMAN, BERGAIRAH DALAM PEWARTAAN"

DOA TAHUN IMAN
(dapat didoakan sebelum misa dimulai, atau sesudah DOA SESUDAH KOMUNI)

P/L. Marilah kita berdoa bersama:

P/L+U. Allah Bapa Mahapengasih,
kami bersyukur kepada-Mu
karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu,
Engkau telah memanggil kami
ke dalam pangkuan Gereja Katolik yang kudus
dan memperkenankan kami masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal.

Utuslah Roh Kudus-Mu
agar kami senantiasa mempunyai iman yang hidup.
Semoga pada Tahun Iman ini
kami semakin memperdalam iman kami
melalui pendalaman Kitab Suci dan ajaran-ajaran Gereja.
Semoga dengan perayaan-perayaan suci-Mu, terutama Ekaristi,
kami semakin tinggal dalam Kristus dan berbuah
melalui perwujudan iman kami sehari-hari
di tengah aneka tantangan dan hambatan dalam Gereja dan masyarakat pada zaman ini.

Bersama Bunda Maria, Bunda kaum beriman,
dan para rasul, guru dan teladan iman kami,
kami unjukkan doa ini kepada-Mu
dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA (PS 653)

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR

I. Saudara-saudari terkasih, patut kita syukuri bersama, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah diimani oleh ratusan juta orang di dunia ini sejak para rasul. Tuhan Yesus Kristus diimani sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan yang berkenan dan menuju Allah, sumber keselamatan. Iman akan Yesus Kristus itu setiap kali dibarui dalam Syahadat para rasul, dirayakan dalam Ekaristi, diwujudkan dalam tindakan dan akhirnya dibangun terus-menerus melalui doa.
Untuk mensyukuri anugerah iman ini, Bapa Paus Benediktus XVI mencanagkan suatu Tahun Iman. Tahun Iman akan dimulai pada tanggal 11 Oktober 2012, bertepatan dengan ulang tahun ke lima puluh pembukaan Konsili Vatikan II. Tanggal 11 Oktober 2012 juga merupakan ulang tahun ke dua puluh publikasi Katekismus Gereja Katolik, sebuah naskah yang sudah dipromulgasikan oleh Beato Yohanes Paulus II. Tahun Iman ini akan ditutup pada Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, pada tanggal 24 November 2013. Bapa Suci memberikan Surat Apostolik “Forta Fidei – Pintu Kepada Iman” untuk menandai Tahun Iman ini. Dalam surat itu beliau mengajak segenap umat kristiani untuk terus-menerus dan dengan penuh kesetiaan mengajar iman. Iman inilah yang membuat kita mampu memahami karya-karya ajaib Tuhan bagi kita. Maka, marilah kita tanggai ajakan untuk bergembira dalam beriman dan bergairah dalam pewartaan, seraya memohon rahmat kesetiaan sehingga kita semakin berani mewartakan pengenalan kita akan Yesus Kristus.

SERUAN TOBAT

CARA 4 (TPE HAL 23/PS 585-596)

I. Saudara-saudari, marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan ekaristi dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci.

I. Allah yang mahakuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, (+) kuduskanlah air ini, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami.

I. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U. Amin.

K. Percikilah aku, ya Tuhan dengan hisop, maka aku pasti bersih; cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju.
S. Kasihanilah aku, ya Allah,
U. Menurut belas kasih-Mu yang besar
S. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

KEMULIAAN (PS 352)

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Allah yang bertahta di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan benih iman dalam hati kami. Terutama, Engkau telah menganugerahkan Kristus, Sang Firman, yang mengangkat kami dari kekelaman dosa. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu supaya hati dan budi kami senantiasa terarah kepada Firman-Mu dalam Tahun Iman yang kami awali pada hari ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kej 2:18-24)

"Keduanya akan menjadi satu daging."

L. Pembacaan dari Kitab Kejadian:

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 846)
R: Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Mazmur:
1. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan,
Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya!
Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu,
Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu!
2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur,
di dalam rumah-Mu;
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun
di sekeliling mejamu!
3. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan
orang laki-laki yang takwa hidupnya.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion;
Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
4. Boleh melihat keturunan anak-anakmu!
Damai sejahtera atas Israel!

BACAAN II (Ibr 2:9-11)

"Kenakanlah manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah."

L. Pembacaan dari Surat kepada orang Ibrani:

Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematian-Nya Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi diri-Nya, dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari Yang Satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960)
Refren. Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Ayat. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.

BACAAN INJIL (Mrk 10:2-16)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?" Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT
I. Kita telah dipersatukan oleh Kristus dalam iman, harapan dan kasih. Marilah kita mohon supaya iman kita semakin diteguhkan dan pengharapan serta kasih kita semakin dikobarkan. Kita berseru kepada-Nya:
U. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan.

L. Kami berdoa untuk Gereja-Mu yang kudus: Semoga Gereja-Mu tidak hanyut oleh perubahan zaman sehingga kehilangan arah. Dampingilah para pemimpin Gereja supaya mampu membawa kami, umat-Mu, semakin memahami dan menghayati iman kepada-Mu. Marilah berseru kepada-Nya:
U. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan.

L. Kami berdoa bagi para aktivis Gereja: Dampingilah dan kuatkanlah mereka. Semoga para aktivis Gereja-Mu dipenuhi oleh kasih Kristus, Putra-Mu, sehingga mereka semakin terdorong untuk berani berevangelisasi seturut cara dan perannya masing-masing. Marilah berseru kepada-Nya:
U. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan.

L. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang mengalami krisis iman: Bangkitkanlah dalam diri mereka keberanian untuk menemukan Engkau dalam kehidupan mereka. Bukalah hati dan budi umat-Mu yang sedang mengalami krisis sehingga mereka mampu mendengar kembali dan berani menjawab undangan-Mu untuk tetap setia kepada sabda-Nya dan menjadi murid-Mu yang sejati. Marilah berseru kepada-Nya:
U. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan.

L. Kami berdoa untuk kami semua yang sedang berhimpun ini. Bangkitkan dalam diri kami kesetiaan untuk mengakui iman dengan penuh kepercayaan dan harapan. Semoga Tahun Iman yang akan kami jalani ini mendorong kami untuk semakin tekun merayakan iman dalam liturgi, secara khusus dalam perayaan Ekaristi, mewujudkannya dalam hidup sehari-hari dan membawanya dalam doa harian. Marilah berseru kepada-Nya:
U. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan.

I. Ya Allah, ya Bapa, sejak dahulu Gereja senantiasa menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas sehingga kami semakin berani membangun dunia baru seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 378)

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur atas rahmat iman yang telah Engkau taburkan dalam diri kami. Semoga karenanya kami semakin setia memperbarui iman kami kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI DSA VII.3 dan KUDUS (PS 392)

DOA SYUKUR AGUNG VII.4

C. KOMUNI


BAPA KAMI

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI

I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

SAAT HENING

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami sambut. Kami mohon, semoga rahmat surgawi ini semkain menguatkan kami untuk memancarkan sabda kebenaran yang Engkau wariskan kepada kami. Bangkitkanlah dalam diri kami keberanian untuk mengejar iman dan sekaligus mengakuinya dengan penuh kepercayaan dan harapan sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT

PENGUTUSAN (PS 695)