Perayaan Ekaristi, 16 - 17 Juni 2012

HARI MINGGU BIASA XI
Novena Kongres Ekaristi II Keuskupan Agung Semarang, hari ke- 9: Tumbuh dan berbuah berkat Ekaristi

SABTU-MINGGU, 16 - 17 Juni 2012


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR
I. Benih dapat tumbuh di ladang setelah ia matang dahulu, kemudian “mati” sebentar. Kemudian benih itu akan terus tumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Proses ini tidak bisa dirintangi. Demikian pula dengan Injil. Kabar sukacita bekerja dalam diri kita tanpa bisa kita rintangi. Pada saatnya nanti kita akan merasakan buah dari pewartaan Kabar Sukacita itu.
Tumbuh dan berbuahnya hidup kita sangat tergantung pada keadaan diri kita sendiri, yaitu sejauh mana kita bersatu dengan Kristus, Sang Sumber kehidupan. Kesatuan Kristus dengan umat-Nya tampak jelas dalam Ekaristi kudus. Melalui novena KEK II hari ke – 9 ini kita diajak untuk semakin menyadari bahwa kita bisa tumbuh dan berbuah berkat Ekaristi yang selalu kita rayakan. Hari ini kita juga diajak untuk semakin bertekun dalam doa untuk menyambut dan mendukung proses KEK II yang dilaksanakan minggu depan.

SERUAN TOBAT

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I+U. Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KEMULIAAN

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih sabda dalam diri kami. Kuatkanlah kami agar benih sabda itu semakin tumbuh subur dan pada saatnya menghasilkan buah melimpah. Utuslah Roh-Mu supaya mendampingi usaha kami untuk tetap tinggal dan bersatu dengan Kristus, Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Yeh 17:22-24)
L. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel:

Beginilah firman Tuhan Allah, “Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi, dan menanamnya; Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan Aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas; di atas gunung Israel yang tinggi akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya, mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui, bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu-kering, dan membuat pohon yang layu-kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya.”

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 831)
Refren: Bersyukurlah kepada Tuhan, karna baiklah Dia!
Mazmur:
1. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Yang Mahatinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi, dan kesetiaan-Mu di waktu malam.
2. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa Ia Gunung Batuku, dan tidak ada kecurangan pada-Nya.

BACAAN II (2Kor 5:6-10)
L. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus

Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah! Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat; toh hati kami tabah! Tetapi, kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik atau pun jahat.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 957)
Refren. Alleluya, Alleluya
Ayat. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya.

BACAAN INJIL (Mrk 4:26-34)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, “Beginilah hal Kerajaan Allah: Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi! Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba.” Yesus berkata lagi, “Dengan apa hendaknya kita bandingkan Kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.” Dalam banyak perumpamaan semacam itu Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.

I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA

DOA UMAT

I. Kristus bersabda: “Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi.” Marilah kita haturkan doa, harapan, dan permohonan kita kepada Allah di surga supaya kita juga semakin tumbuh dan berbuah dalam kebaikan.

L. Curahkanlah rahmat kesetiaan bagi Gereja-Mu sehingga dalam aneka tantangan zaman ini tetap tumbuh dan berkembang sehingga semakin banyak umat manusia yang diselamatkan berkat kehadiran Gereja-Mu itu. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan karena perbedaan suku, agama, dan ras. Persatukanlah kami sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang dalam memperjuangkan kesejahteraan rohani dan jasmani semua orang. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Kami berdoa untuk kaum remaja dan orang muda. Bimbinglah mereka sehingga mereka semakin mencintai Ekaristi. Kuatkanlah mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, penggharapan dan kasih yang bersumber pada Ekaristi Kudus-Mu. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi kami yang berkumpul ini, semoga kami semakin tergerak untuk menyambut Kongres Ekaristi Keuskupan II yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Semoga Kongres Ekaristi Keuskupan II dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Tuntunlah kami untuk berani tinggal dan bersatu dengan Kristus, Sang Pokok Anggur, sehingga hidup kami dapat menghasilkan buah melimpah. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I. Allah Bapa yang Mahabaik, Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Kristus, Putra-Mu. Engkau mengenal dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Maka, berkenanlah mendengarkan seruan umat-Mu ini. Demi Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Terimalah persembahan hidup yang kami lambangkan dalam roti dan anggur ini. Inilah ungkapan syukur kami atas anugerah-Mu itu. Persatukanlah dengan persembahan Kristus, Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI


KUDUS


DOA SYUKUR AGUNG


C. KOMUNI


BAPA KAMI

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI
I. Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita, yang bagaikan benih ditaburkan dalam hati kita. Maka kita mohon damai kepada-Nya: Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.

ANAK DOMBA ALLAH

PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa mahakuasa, kami bersyukur atas perjamuan kudus ini. Kami mohon, semoga Tubuh Putera-Mu yang telah kami santap ini memberikan kekuatan bagi kami sehingga hidup kami menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya benih sabda-Mu. Dengan demikian hidup kami pun akan menghasilkan buah yang baik dan melimpah sampai Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP

DOA PERSIAPAN KONGRES EKARISTI KEUSKUPAN II KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
I. Marilah kita berdoa bersama:
I+U. Allah Bapa yang Mahamurah,
kami bersyukur atas misteri penyertaan-Mu
melalui Kristus yang hadir dalam Ekaristi.
Syukur pula atas semangat berbagi
yang telah tumbuh dalam diri umat-Mu.

Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu
ke dalam hati seluruh umat-Mu
agar kami semua menyongsong
Kongres Ekaristi Keuskupan Kedua
pada bulan Juni 2012 dengan sukacita
dalam semangat kasih dan kerjasama.

Buatlah Ekaristi menjadi pusat hidup seluruh umat-Mu
agar kami semua tinggal dalam Kristus dan berbuah
dalam kehidupan menggereja dan memasyarakat
secara signifikan dan relevan.

Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Sakramen Mahakudus
serta semua orang kudus di sorga
kami sampaikan doa ini kepada-Mu
dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

PENGUMUMAN

BERKAT

PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP


***