Perayaan Ekaristi: Sabtu-Minggu 25 - 26 Februari 2012

HARI MINGGU PRAPASKAH I
SABTU-MINGGU, 25 - 26 Februari 2012


RITUS PEMBUKA

LAGU PEMBUKA

TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR

SERUAN TOBAT
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.

I. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Di padang gurun Engkau digoda setan akan diberi semua kerajaan dunia, asal mau menyembah dia. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepada-Nya saja.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.

I. Di padang gurun Engkau dicobai setan, agar terjun ke bawah dari bubungan bait suci, sebab para malaikat akan menatang Engkau. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang dilarang mencobai Tuhan Allah.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal
U. Amin.

TANPA KEMULIAAN


DOA PEMBUKA
Imam mengajak umat untuk berdoa, lalu semua hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan, dan dalam hati mengungkapkan doa yang menjadi ujud pribadi. Lalu, imam membawakan doa pembuka yang disebut “collecta”.

I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah Pencipta segala sesuatu. Manusia, binatang dan barang berasal dari tangan-Mu dan nafas-Mu menghidupi kami. Sabdakanlah bagaimana kami terikat dan bergantung pada-Mu agar kami dapat memasuki kerajaan-Mu selama masa pertobatan ini dan selanjutnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Kej 9:8-15)

"Perjanjian Allah dengan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air bah."


L. Pembacaan dari Kitab Kejadian:

Sesudah air bah berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia, "Camkanlah, Aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-menurun untuk selama-lamanya: Busur-Ku akan Kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah Kuadakan dengan kamu dan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup."

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 845)
Refren: Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya.
Mazmur:
1.Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
2. Ingatlah segala rahmat dan kasih-setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan.
3. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalan-jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.

BACAAN II (2Ptr 3:18-22)

"Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu."


L. Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus:

Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 966)
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Ayat. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah.

BACAAN INJIL (Mrk 1:12-15)

"Yesus dicobai oleh Iblis dan malaikat-malaikat melayani Dia."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dan dicobai oleh Iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!"
I: Demikianlah Injil Tuhan
U: Terpujilah Kristus.

HOMILI

AKU PERCAYA (NICEA KONSTANTINOPEL PS 2/MB 115)
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)


I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.

DOA UMAT

I. Sebagai umat Allah Perjanjian baru, marilah kita berdoa terus-menerus kepada Allah Bapa kita. Kita dipanggil oleh-Nya melalui Yesus Kristus supaya setia kepada-Nya, seperti Tuhan setia kepada kita, dan setia juga kepada saudara-saudari kita.

L. Bagi mereka yang memimpin dalam Gereja Katolik dan juga Gereja-gereja lain: Ya Bapa, semoga mereka yang memimpin dalam Gereja-gereja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata umat dan mempercayai mereka ikut bertanggung-jawab dalam usaha-usaha untuk memperbaiki nasib umat. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi semua orang kristiani yang sudah dibaptis: Ya Bapa, semoga umat kristiani setia menepati janji-janji baptis yang telah mereka ikrarkan dan mengikuti teladan Yesus dengan mentaati kehendak Bapa serta mengasihi sesama manusia. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan: Ya Bapa, semoga para pemimpin kami di berbagai bidang kehidupan sungguh-sungguh berusaha supaya seluruh rakyat, termasuk golongan yang paling lemah, ikut berperan dalam menenentukan hidup mereka sendiri. Marilah kita mohon
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi jemaat yang oleh Yesus Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh: Ya Bapa, semoga umat beriman tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya, dan bersatu dengan Gereja Kristus di mana pun juga. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita semua orang berdosa: Ya Bapa, semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus supaya kami bertobat. Marilah kita mohon

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu

I. Allah Bapa kami di surga, berkat kasih sayang-Mu, Engkau telah menunjukkan jalan kepada para pendosa dan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Berilah kami kerendahan hati dan kesadaran, bahwa kami pun perlu bertobat. Kami mohon itu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang Mahakudus, tobatkanlah kami kepada-Mu dan semoga roti dan anggur ini memberi kami hidup berkat Roh Kudus, Roh Kristus Yesus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI

KUDUS (PS 394)

DOA SYUKUR AGUNG I


C. KOMUNI


BAPA KAMI
(PS 402)


I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI
I. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

ANAK DOMBA ALLAH

PERSIAPAN KOMUNI

KOMUNI

DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, jadikanlah kami kiranya orang-orang yang menyerupai Yesus Putra-Mu, agar dunia berubah dari padang gurun menjadi taman Firdaus, tempat damai di mana manusia dan para bangsa hidup rukun bersatu dan di mana Engkau Pencipta dan Bapa kami bersama, hadir. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT

PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP


***