Perayaan Ekaristi: 13 Juni 2016 (Pesta St. Antonius dari Padua)PESTA SANTO ANTONIUS DARI PADUA
 13 Juni 2016

RITUS PEMBUKA
  

LAGU PEMBUKA (PS 642) -berdiri-

Bersoraklah, umat Kristus, kar'na orang kudus-Nya: Abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga 'kan bersabda: Mari, hamba, masuklah ke tempat bahagia. Mari, hamba, masuklah ke tempat bahagia. 
Kurelakan jiwa raga demi Allah yang esa; kau berjuang pantang mundur tiap saat dan tempat: engkau siap siang malam melakukan titah Tuhan. Mari, hamba, masuklah ke tempat bahagia. Mari, hamba, masuklah ke tempat bahagia.

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR  -berdiri-    
    

SERUAN TOBAT DAN TUHAN KASIHANILAH KAMI (PS 351)

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami.
I. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.
  
MADAH KEMULIAAN (PS 352) (Kemuliaan dimadahkan khusus: OFM/OFMCap/OFMConv/OSCI/OFR/OFS/Paroki dengan pelindung St. Antonius) -berdiri-
   
K. Kemuliaan kepada Allah di surga.
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  
    
DOA PEMBUKA (umat berdiri)
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kaujadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya dihadapan-Mu, kami Kautopang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristiani. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.
U.Amin.

LITURGI SABDA 


BACAAN I ( Yes 61 : 1 - 3a ) -duduk-
   
"Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara." 

L. Bacaan dari Kitab Yesaya (61:1-3a): 

   
Kata nabi, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 89:2-3.4-5.21-22.25.27; Ul: 2a; PS 868)-duduk-
Ulangan: Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya.
Mazmur:
1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-menurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
2. Engkau berkata, "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-menurun."
3. Aku telah mendapat Daud, hamba-Ku; Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus, maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia.
4. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepada-Ku, "Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 959) (umat berdiri)
Ulangan: Alleluya, Alleluya, Alleluya
Ayat: Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.

BACAAN INJIL ( Luk 10 : 1 - 9 ) (umat berdiri)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.I. Pada suatu hari Tuhan menunjuk tujuh puluh murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. Kata-Nya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah! Camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. Kalu kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu'."HOMILI -duduk-

DOA UMAT (umat berdiri)
I. Allah Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu selama sembilan puluh lima tahun paroki kami sejak berdirinya gereja tahun 1916. Kami telah Kau perkenankan hidup dan berkembang sebagai umat-Mu sampai saat ini. Perkenankan dalam kesempatan ini kami memanjatkan doa-doa kami di hadapan-Mu.

L. Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para imam:
Semoga Bapa memberi mereka hidup yang suci dan bijaksana, tekun dan setia dalam memimpin umat-Mu agar kami, kawanan domba-Mu, mengalami penggembalaan yang penuh kasih dan pengorbanan. Kami mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi para biarawan-biarawati:
Semoga Bapa memberi mereka rahmat kesetian untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati, tekun dan berkobar dalam semangat Injil, mengabdi dan melayani. Semoga di tengah tantangan duniawi panggilan mereka tetap memberi inspirasi bagi banyak muda-mudi. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi para pemimpin bangsa dan negara ini:
Semoga Bapa memberi mereka kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan kearifan untuk memimpin masyarakat, bangsa dan negara kami sehingga seluruh rakyat merasa dilindungi, diperhatikan kepentingan-kepentingannya dan dikembangkan kesejahteraannya. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi keluarga-keluarga kristiani:
Semoga Bapa membimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mampu membangun kerukunan dan mengatasi kesulitan dan tantangan hidup berkeluarga, setia dalam kasih dan tahan uji dalam hidup beriman. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Bagi anak-anak dan generasi muda:
Semoga Bapa membuka hati mereka akan nilai-nilai Injili sehingga mampu menempuh masa depan penuh harapan dan terang cahaya-Mu, tidak jatuh dalam godaan dan kesesatan. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L. Berilah kami semua kedamaian dan kegembiraan, kerukunan dan persaudaraan serta kemampuan untuk saling membantu dan meringankan beban yang kami hadapi dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon:
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I. Ya Tuhan, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu dengan penuh iman dan pengharapan. Terimalah juga kerinduan-kerinduan dalam hati kami yang tidak sempat kami ungkapkan. Kabulkanlah segala permohonan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.
U. Amin.


LITURGI EKARISTI

LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN  -duduk-

Umat berdiri ketika didupai 
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Allah Bapa yang luhur dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap Engkau. Persembahan ini kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberi kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin

PREFASI (umat berdiri)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada Gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepada-Mu, dan karena doa mereka, kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu.
Oleh karena itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan bernyanyi:

KUDUS (PS 392) (umat berdiri)
U. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan
Terpujilah Engkau di surga.
     
DOA SYUKUR AGUNG II -berlutut/berdiri-

I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati-sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh Gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon: Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan  Darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus.
   
I. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:
    
Terimalah dan makanlah: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.  


(Ketika Imam memperlihatkan Hosti Suci dengan mengangkatnya, Umat memandangnya. Ketika Imam meletakkan Hosti Suci dan berlutut, Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat).

I. Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.   


(Ketika Imam memperlihatkan Piala dengan mengangkatnya, Umat memandangnya. Ketika Imam meletakkan Piala dan berlutut, Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat).
    
AKLAMASI ANAMNESIS
 


I. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima Tubuh dan Darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.

I. Bapa, perhatikanlah Gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami ... dan Uskup kami ..., serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.

I, Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.

I. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu.

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
U. Amin.
       
            
(Apabila akhir Doa Syukur Agung ini dinyanyikan Imam, maka "Amin" dinyanyikan umat, lihat TPE hlm 57)
    
 
 
BAPA KAMI (PS 402) (umat berdiri)

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
        
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
    
DOA DAMAI (umat berdiri)
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.  
 
ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
   
PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri)
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI 
   
SAAT HENING 

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-

I. Marilah kita berdoa
I. Allah yang luhur dan kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah sehingga kami berguna bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
U. Amin
 

RITUS PENUTUP

  DOA KEPADA SANTO ANTONIUS
I. Marilah kita berdoa bersama
I+U.St Antonius, Penolong orang-orang yang ada dalam kesusahan, dan sahabat serta pelindung kami yang istimewa. Pada saat kami mempunyai kebutuhan penting seperti sekarang ini, dengan penuh kepercayaan kami menghadap engkau. Dalam kebaikan hatimu yang melimpah engkau telah mendengarkan dan mengantarkan permohonan-permohonan banyak orang yang datang menghadapmu kepada Allah. Doamu dihaadapan takhta Allah ternyata sedemikian besar dayanya, sehingga Allah memberikan anugerah-anugerah yang kumohonkan kepada-Nya bagi mereka. Meski kami tidak pantas, karena dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kami, berkenanlah kiranya mendengarkan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu ini. Perhatikanlah tekad kami untuk memuliakan Allah dan mengusahakan keselamatan serta kesejahteraan hidup kami dan sesama kami. Kami mohon kepadamu agar engkau mendapatkan bagi kami anugerah yang kami butuhkan saat ini, yaitu...........(sebutkan dalam batin anugerah yang dimohon), St Antonius perhatikanlah doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
     
BERKAT

PENGUTUSAN

LAGU PENUTUP